Blog

Použitie difúznych strešných fólií

Najdôležitejšou podmienkou pre zabezpečenie bezpečia nášho domova z dlhodobého hľadiska je, že miesto, kde žijeme, bude postavené s odbornosťou a z tých najlepších materiálov. Postupy a štandardy sa v priebehu rokov veľm...

Použitie parozábrannej fólie

Pred pár desaťročiami boli funkčné metódy na zastrešenie striech v súlade s očakávaniami tej doby a vyhovovali požiadavkám vodotesnosti.

EPS dosky pre dobrú izoláciu

Najdôležitejšou vlastnosťou EPS, t.j. expandovaného polystyrénu je, že ide o mimoriadne dobrý tepelný izolátor.

Kvalitná izolácia pomocou Isomaster EPS

Polystyrén, tiež známy ako EPS je bežne používaný materiál na tepelnú izoláciu obytných, bytových a iných budov. V článku Vám predstavíme vlastnosti polystyrénu, výhody jeho použitia, ako aj najdôležitejšie aspekty pre n...

Všetko, čo je potrebné pred zakúpením strešnej fólie premyslieť.

Pretože materiály použité na strešnú krytinu neposkytujú 100% ochranu pred nepriaznivými vplyvmi počasia, zrážok a vlhkosti, odporúča sa zabezpečiť ochranu konštrukcie nášho domu pomocou strešnej fólie. Tento článok zdôr...