Blog

Kedy používame podlahový EPS?

Naše domy sú vystavené poveternostným vplyvom zo všetkých strán. Tepelná interakcia je v neustálom pohybe v dôsledku neustáleho pohybu vzduchu, ktorý je ešte ovplyvnení klimatickými charakteristikami oblasti alebo kraji...

Takto neodpadnú EPS dosky z fasády

EPS, t.j. polystyrén, nikdy nestratí svoju popularitu, pretože je najlepším izolačným materiálom v stavebníctve vďaka pomere ceny a efektívnosti, ako aj ľahkému použitiu.

Použitie a ukladanie geotextílií

Geotextílie sú nepostrádateľným materiálom pre vytvorenie trvalo udržiavanej a usporiadanej záhrady. Nie je prekvapením, že jeho použitie sa stáva čoraz bežnejším riešením na profesionálne aj súkromné účely. V článku sú ...

Použitie difúznych strešných fólií

Najdôležitejšou podmienkou pre zabezpečenie bezpečia nášho domova z dlhodobého hľadiska je, že miesto, kde žijeme, bude postavené s odbornosťou a z tých najlepších materiálov. Postupy a štandardy sa v priebehu rokov veľm...

Použitie parozábrannej fólie

Pred pár desaťročiami boli funkčné metódy na zastrešenie striech v súlade s očakávaniami tej doby a vyhovovali požiadavkám vodotesnosti.

EPS dosky pre dobrú izoláciu

Najdôležitejšou vlastnosťou EPS, t.j. expandovaného polystyrénu je, že ide o mimoriadne dobrý tepelný izolátor.