Všetko, čo je dôležité vedieť o výrobe sklotextilnej armovacej mriežky 1. časť – Čo je vlastne sklotextil


Výroba vysokokvalitného sklotextilu je v každom prípade potrebná, veď pre vystuženie omietkových vrstiev tepelnoizolačných systémov je nevyhnutný. Práve z tohto dôvodu Skupina Masterplast realizovala veľké investície, výsledkom čoho sa jej podarilo vytvoriť tretiu najväčšiu výrobnú divíziu v Európe.

Výroba vysokokvalitného sklotextilu je v každom prípade potrebná, veď pre vystuženie omietkových vrstiev tepelnoizolačných systémov je nevyhnutný.

 

Práve z tohto dôvodu Skupina Masterplast realizovala veľké investície, výsledkom čoho sa jej podarilo vytvoriť tretiu najväčšiu výrobnú divíziu v Európe. Takto vytvorené výrobky trvalej kvality umožňujú ľahké a rýchle zabudovanie a široký výber produktov umožňuje adekvátne alternatívne riešenia pre každú oblasť použitia.

 

V tomto článku Vám predstavíme najdôležitejšie časti investície, technológiu používanú pri výrobe, ako aj charakteristiky strojového parku, ktorý spĺňa všetky požiadavky modernej doby. To znamená, že odhalíme každý jeden detail, ktorý v súvislosti s výrobou sklotextilu je jednoznačne dôležitý.

 

Využitie vysokokvalitnej technológie pri výrobe sklotextilnej mriežky

 

Skupina Masterplast od roku 2015 podnikla seriózne kroky v záujme toho, aby sa je podarilo vytvoriť výrobnú jednotku, ktorá jednoznačne spĺňa požiadavky súčasnej doby.

 

V rámci projektu boli zrealizované rozsiahle investície na rozvoj výroby, resp. sa podarilo implementovať najmodernejšiu automatizovanú nemeckú technológiu. Vďaka vytvorenej výrobnej jednotke s kapacitou 150 miliónov m2 sa skupina Masterplast umiestnila na 2. mieste medzi najväčšími výrobcami Európy.

 

Okrem výroby sklotextilných produktov sa v závode realizuje aj výroba širokej škály produktovej rodiny MASTERNET na vysokej úrovni.

 

O strojovom parku našej výroby

 

Vo výrobnej jednotke, vytvorenej skupinou Masterplast využívame tradičnú technológiu tkania, samozrejme za pomoci moderných zariadení. Pre úspešnosť procesu je nevyhnutná zosúladená a plynulá práca niekoľko stoviek strojov.

 

Špeciálnu pozornosť si zaslúži využívanie nemeckej on-line technológie, ktorá podporuje precíznosť a presnosť, ako aj význam strojového náteru, ktorý v procese výroby má kľúčovú funkciu.

 

Tieto riešenia umožňujú, aby sa v závode súčasne realizovala výroba rôznych produktov. V súlade s tým sa môže realizovať výroba v automatizovanom režime pre rôzne rozmery mriežky, zvitkov a jednotkovej hmotnosti.

 

Rovnako sa nám podarilo vyriešiť aplikáciu náteru v rôznych farbách. Popri tom boli vytýčené ďalšie ciele týkajúce sa rozvoja, pretože jedine výroba môže zabezpečiť uspokojenie špeciálnych potrieb zákazníkov.

 

Charakteristika sklotextilnej mriežky Masternet P

 

Pri celkovom výrobnom procese je kľúčovým faktorom kvalita vytvorenej sklotextilnej mriežky. Vyspelá výrobná technológia spĺňa cieľ udržateľnosti rovnomernej a trvale vysokej kvality produktov.

 

V tomto ohľade je vylúčené rozstrapkávanie vlákien a rozštiepenie ich koncoviek, a tiež možnosť vznikania plných mriežok. Na vytvorený skoltextil sa aplikuje pružný náter, ktorý je inovačný v tomto sektore, a z ktorého sa pre dokonalé pokrytie vlákien a uzlov aplikuje o 30 % väčšie množstvo.

 

Vďaka tomu je vysoká pevnosť vlákien v uzloch, pričom materiál zostáva dostatočne pružný. Výsledkom výroby, ktorý ponúkame zákazníkom, je ľahko a rýchlo zabudovateľný produkt, ktorý v rukách znalého človeka umožňuje vytvoriť trvalú fasádu dokonalej kvality.


Súvisiace produkty