Odporúčame pre podlahy s nízkym alebo stredným zaťažením, ako aj na pivničné steny (max. do hľbky 4 m), na vonkajšiu stranu soklovej izolácie a izolácie obytných budov, garáž.

Properties