Predsavzatia a vízie

Predsavzatie

Masterplast Slovensko chce rozvíjať svoje portfólio služieb a produktov na základe potrieb partnerov želá sa stať významným “hráčom” v domácom priemysle stavebných materiálov.

Vízie

Masterplast Slovensko ako prvá dcérka spoločnosť je významným dodávateľom stavebných materiálov pre slovenský a český trh.