Bezpečnosť systému a jeho udržateľnosť je možné dosiahnuť použitím systémového príslušenstva.

Properties