Vylepšenie tepelnej izolácie stien dosiahneme použitím zatepľovacieho systému EPS.

Properties