Nopové fólie zabudované do odvodňovacích systémov riešia odtok vody okolo budov a zabezpečujú ochranu tepelnej izolácie a fasád pred vlhkosťou.

Properties