Začiatky

Materská spoločnosť Masterplast Kft začala svoju činnosť v Székesfehérvári v roku 1997. Spoločnosť mala toho času 5 členov a založili ju Dávid Tibor a Balázs Ács. Spoločnosť obchodovala so stavebnými materiálmi. Hlavnými produktmi boli strešné fólie, sklotextilné mriežky a ďalšie stavebné výrobky. Vďaka obchodovaniu s malými podnikmi, zákaznícky orientovanému obchodnému prístupu, spoľahlivým produktom a flexibilným službám sa rýchlo stala populárnou medzi obchodníkmi so stavebným materiálom. Začal sa dynamický rast. Spoločnosť po dvoch rokoch dosiahla celoštátne pokrytie v predaji, pričom sa stala lídrom na trhu v hlavných produktoch.

Dynamický vývoj

V rokoch 2000 sa produktové portfólio a služby spoločnosti vyvíjali súbežne s rastom potrieb partnerov. Masterplast úspešne vstúpil na trh fasádnych tepelnoizolačných systémov, suchých stavebných výrobkov a tepelných zvukovo-vodoizolačných materiálov. Okrem toho kontinuálne rozvíja svoj systém prepravy, dodávky produktov a predaj, vďaka čomu sa stal kľúčovým partnerom pre komerčné podniky.

Masterplast skupina

Spoločnosť Masterplast sa zároveň vyvinula na medzinárodné zoskupenie spoločností. Veľkosť veľkého regionálneho podniku na európskej úrovni dosiahla do roku 2005, kedy bolo zriadené dcérske portfólio 8 krajín, ktoré sú ešte v prevádzke. Prvá dcérska spoločnosť vznikla práve na Slovensku. Od roku 2012 sa exportná aktivita naďalej rozširovala, čím sa spoločnosť do roku 2018 stala prítomnou na trhu až v 41 krajinách sveta.

Výroba

Skupina Masterplast zriadila od roku 2005 svoje vlastné výrobné závody, aby zabezpečila svoju konkurencieschopnosť a produktové zázemie. Dnes spoločnosť pokrýva gro ponúkaného sortiment vlastnou výrobou, ktorá zabezpečuje stálu kvalitu a stabilnú dodávku pre svojich partnerov.

Masterplast na burze

V roku 2012 skupina Masterplast Group zvýšila kapitál s cieľom financovať svoje rastúce plány rozvoja výroby a akvizícií. Od októbra 2017 sú akcie spoločnosti kótované v prémiovej kategórii burzy cenných papierov v Budapešti.

V súčasnosti

Masterplast je najväčším maďarským výrobcom stavebných materiálov v regióne strednej Európy. Masterplast s.r.o je významným dodávateľom pre spoločnosti obchodujúce so stavebnými materiálmi. Má dominantné postavenie na trhu v oblasti zatepľovania fasád, výškových izolácií a systémov suchej výstavby. Vďaka svojim viac ako dvadsaťročným hodnotám a tradíciám Masterplast pomáha svojim partnerom v dlhodobom horizonte uspieť v podnikaní na základe konzistentnej kvality v celom sortimente.