Máme viac ako 20 rokov skúseností s distribúciou fólie na strechu. V našom širokom sortimente ponúkame difúzne, paropriepustné, parotesné, bežné fólie na strechu a príslušenstvo. Naše produktové rady Mastermax, Masterfol a Isoflex poskytujú ekonomicky výhodné kategórie s vysokou kvalitou. So stabilným produktom a komplexnými zákazníckymi službami poskytujeme našim partnerom rýchle a vysoko kvalitné dodávky produktov.

Typy fólie na strechu
Fólia na strechu má pri návrhu strešného tepelnoizolačného systému veľmi dôležitú úlohu. Jej hlavnou úlohou je ochrana izolačných materiálov pred vlhkosťou. Zdrojom tejto vlhkosti môže byť vonkajšie prostredie, napríklad dážď, teplo, alebo vnútorné prostredie, napríklad para.

Z typov fólii na strechu sa najčastejšie používajú paropriepustné a parozábranné fólie. Čo to však presne znamená a kedy tieto druhy používame?

Paropriepustná fólia na strechu
Funkciou paropriepustných fólií na strechu je prepúšťanie pár z interiéru smerom von. Prečo je táto vlastnosť dôležitá?

Pre jednorázovo prevetrávaných strešných konštrukciách sa bežne používa paropriepustná fólia na strechu. Prevetrávanie znamená, že medzi strešným materiálom a strešnou fóliu je iba vzduchová medzera, medzi strešným materiálom a izolačným materiálom vzduchová medzera nie je. Tu sa vzduchová medzera používa na odvádzanie vlhkosti a je nápomocná pri vetraní.

V tomto prípade je potrebná paropriepustnosť strešnej fólie, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti do izolačného materiálu. Pretože ak sa na povrchu strešnej fólie kondenzuje vlhkosť, dostala by sa do izolácie, pretože je s ňou v priamom kontakte.

Parotesná fólia na strechu
Parotesná fólia na strechu funguje presne opačne ako paropriepustná fólia. Jej hlavnou úlohou je, aby zabránila prepúšťaniu pary.

Na strešné konštrukcie s dvojitým prevetrávaním sa bežne používajú parozábranné strešné fólie. Medzera je na dvoch miestach: medzi strešným materiálom a strešnou fóliou. Aj funkcia vzduchovej medzery je rovnaká. V tomto prípade však existuje aj druhá vzduchová medzera medzi strešnou fóliou a tepelnou izoláciou. Táto vzduchová medzera je nevyhnutná, pretože pri použití parotesnej fólie sa kondenzovaná vlhkosť pomocou tejto vzduchovej medzery odvádza.

Vonkajšia fólia je teda v tomto prípade parotesnou fóliou. Vnútorná fólia (medzi tepelnou izoláciou a vnútorným obložením) je parotesná fólia pre jednorázové aj dvojité prevetrávanie.

Ceny strešných fólií
Ceny paropriepustných fólií sú zvyčajne vyššie ako ceny parotesných fólií. Jednorázové prevetrávanie je na druhej strane v mnohých prípadoch oveľa jednoduchšie realizovať, takže paropriepustná fólia nám môže investíciu vrátiť.

Ak by ste sa chceli informovať o cenách našej fólie na strechu, kontaktujte nás!