V skupine doplnkových izolácií rozlišujeme izolačné prvky na báze XPS a minerálnej vlny, ktoré sú odporúčané pre cielené riešenie izolácie.

Properties