Strategická spolupráca medzi MASTERPLAST a SELENA

V rámci strategickej spolupráce získava skupina Selena 50% podiel v projekte výroby sklenej vlny v Serenci, ktorý bol spoločne oznámený.

Otvorenie závodu – Masterplast otvára nový závod na výrobu izolačných materiálov v Subotici

Dnes bola slávnostne otvorená piata veľká továreň na tepelnoizolačné materiály spoločnosti Masterplast.

Masterplast spúšťa výrobu sklenej vlny s poľskou spoločnosťou

Spoločnosť Masterplast realizuje investíciu do výroby sklenej vlny v meste Szerenc spolu s poľskou spoločnosťou.

Masterplast a Market Építő Zrt. spájajú svoje sily. Stavia sa nová spoločná továreň na kamennú vlnu.

Spoločnosť Masterplast a spoločnosť Market Építő Zrt uzavreli dohodu o strategickej spolupráci, ktorú manažéri spoločnosti podpísali na slávnostnom ceremoniáli. V rámci dohodnutej spolupráce obe spoločnosti deklarovali s...

Sliepka, znášajúca zlaté vajíčko, bude patriť už len Masterplastu, ale čo nasleduje teraz?

Portfolio.hu / Beatrix Fekete - Masterplast v stredu oznámil dôležitý krok, vďaka ktorému sa stane jediným vlastníkom svojej nemeckej dcérskej spoločnosti s najväčším ziskovým potenciálom a dostane prístup na dôležité zá...

Spoločnosť Masterplast sa stáva jediným vlastníkom nemeckého závodu

Sárszentmihály 20. Októbra 2021 Spoločnosť Masterplast úspešne ukončila akvizíciu nemeckého závodu, ktorý je teraz v 100 % vlastníctve spoločnosti Masterplast.