EPS polystyrén, expandovaný polystyrén XPS a sklená vata, minerálna vlna a  polyetylénové izolačné materiály sú k dispozícii v širokej škále typu a veľkosti. Využitím našich vysoko kvalitných izolačných riešení spĺňajúcich neustále sa zvyšujúce európske energetické požiadavky dosiahnete výrazné úspory nákladov na energie. Naše riešenia hydroizolačných produktov zabezpečujú ochranu izolácie a odtok vody okolo budovy