Regionálny predaj

Nitriansky kraj

Jaroslav Slatina

Obchodný zástupca

Nitriansky kraj-KN,NZ,SA,NR,ZM,LV

+ 421/918 410 580
Peter Blada

Obchodný zástupca
Žilinský kraj-BY,CA,KM,ZA,MT,TR
Nitriansky kraj-TO

+ 421/917 455 900

Zákaznícky servis

+ 421/918 410 585

Žilinský kraj

Rastislav Tabiš

Obchodný zástupca

Žilinský kraj-DK,LM,NO,RK,TS

+ 421/918 410 582
Peter Blada

Obchodný zástupca
Žilinský kraj-BY,CA,KM,ZA,MT,TR
Nitriansky kraj-TO

+ 421/917 455 900

Zákaznícky servis

+ 421/918 410 585

Prešovský kraj, Košický kraj

Rastislav Tabiš

Obchodný zástupca

Žilinský kraj-DK,LM,NO,RK,TS

+ 421/918 410 582

Zákaznícky servis

+ 421/918 410 585

Banskobystrický kraj

Jaroslav Slatina

Obchodný zástupca

Nitriansky kraj-KN,NZ,SA,NR,ZM,LV

+ 421/918 410 580

Zákaznícky servis

+ 421/918 410 585

Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

Peter Blada

Obchodný zástupca
Žilinský kraj-BY,CA,KM,ZA,MT,TR
Nitriansky kraj-TO

+ 421/917 455 900

Zákaznícky servis

+ 421/918 410 585

Regional sales map title

Regional sales map description