Všetko, čo je dôležité vedieť o výrobe sklotextilnej armovacej mriežky 2. časť -Kvalita sklotextilnej armovacej mriežky


Ak plánujete kúpu sklotextilnej armovacej mriežky, musíte dbať na kvalitu. Čo všetko je dôležité vedieť o kvalite a výrobe sklotextilnej armovacej mriežky? Na čo všetko sa musí dbať už pri výrobe? Masterplast sa teraz na chvíľu stane vašim sprievodcom vo svete sklotextilných armovacích mriežok!

Kvalita sklotextilnej mriežky

 

Možno ste tušili, že o kvalite sklotextilu rozhoduje výrobca už počas výroby. Produkt, ktorý navrhne a vyrobí, musí byť v súlade s určitými technickými parametrami. Priamo výrobca je tým človekom, ktorý rad za radom prehodnocuje kritéria kvality. Je dobré vedieť, že všetky kvalitatívne vlastnosti sklotextilu majú určené štandardné parametre a akúsi mieru ich tzv. maximálnej odchýlky. No a na základe štandardných parametrov a maximálnej odchýlky je možné zaradiť sklotextilnú mriežku do kategórie určitej akostnej triedy.

 

V tomto článku sa pozrieme sa na to, ktoré hľadiská výrobcu sklotextilnej mriežky sú najdôležitejšie a podľa akého štandardu postupuje:

 

Sklotextilná mriežka I. akostná trieda:

Zhodnotenie toho, či je sklotextilná mriežka kvalitná začína už pri papierovej rolke. Už samotná papierová rolka musí mať presne stanovenú dĺžku a hĺbku v milimetroch, ktorá nesmie prečnievať.

 

Výrobca sklotextilnej mriežky musí preskúmať aj tzv. špecifický výrobný identifikátor. Tento identifikátor musí byť uvedený na každom výrobku a na každom obale. Podobné pravidlá platia pri etikete. Tá sa musí nachádzať v správnej polohe. Je dôležité, aby bola rovno a pod dolnou označovacou čiarou, alebo 16 cm od konca zvitku.

 

Ďalšou podmienkou na to, aby sklotextilná mriežka patrila do 1. akostnej triedy je fakt, že prieťažná fólia MDPE nesmie pokrčiť tkaninu.  Dokonca presne na milimetre je stanovené aj to, aká je najmenšia dĺžka prečnievania fólie na konci zvitku.

 

Na to, aby sklotextilná mriežka vyhovovala danej akostnej triede, je predpísané aj maximálne množstvo tzv. odlupujúcich sa vlákien, ale aj  množstvo prerezaných pozdĺžnych vlákien a ich minimálna šírka. Pokiaľ ostaneme ešte pri vláknach, dôležitým faktorom je aj maximálna odchýlka priečnych vlákien, a to sa určuje od kolmice po šírke zvitku.

 

Dôležitým východiskom posudzovania konkrétnej akostnej triedy sklotextilnej mriežky je aj šírka zvitku ( mm), a tiež jeho minimálna váha (g). Nakoniec je potrebné prihliadať aj na farbu. Pri farbe je podstatné, aby bola rovnomerne nanesená a bez spálenín. Proste výrobok zo vzdialenosti 5 metrov nesmie pôsobiť fľakato.  Ak si chce výrobca zachovať danú akostnú triedu, musí venovať pozornosť aj oscilácií (mm).

 

Sklotextilná mriežka II. akostná trieda:

Aby výrobca mohol zaradiť sklotextilnú mriežku do II. akostnej – kvalitatívnej triedy, musí skúmať tieto hľadiská:

 • aký zhluk krížových vlákien sa vyskytuje na ks/3 m?
 • koľko krížnych vlákien chýba na ks/3 m, či ktoré pozdĺžne vlákna v prepočte ks/10 m chýbajú?
 • aký je rozstup medzi vláknami (priem./min N), resp. sú vo vláknach tzv. uzly (ks/3 m)?

 

Dôležitým faktorom je aj dĺžka sklotextilnej mriežky. Výrobca však musí skúmať aj tvorbu mriežok (max. počet ks/m²), a to, koľko plných mriežok sa nachádza maximálne na cm2. Ďalším, pre výrobcu nezanedbateľným hľadiskom je počet kusov sklotextilnej mriežky pre jeden zvitok. V prípade, že sklotextilná mriežka má aj logo, toto musí byť rozpoznateľné, pričom sa akceptuje max. 10% vyblednutie.

 

Už z doteraz uvedeného textu je zrejmé, že posudzovanie kvality sklotextilnej mriežky je “poriadna veda”. Z dôvodu komplexnosti sa teraz v ďalšej časti tohto článku pozrieme na to, aké požiadavky a predpisy musí spĺňať sklotextilná mriežka. 

 

Požiadavky na systémy a predpisy určujúce kvalitu sklotextilných mriežok:

Sklotextilná mriežka je skúmaná podľa predpisov s označením ETAG 004, EN 13499 a tiež WI00088330 – ETIC-Specification. Čo jednotlivé označenia znamenajú? Pozrieme sa na to postupne.

 

Zhoda s ETAG 004- znamená, že výrobky spĺňajú podmienky na ich účelné použitie a získajú označenie CE. Na to, aby toto označenie výrobok získal, musí spĺňať ešte aj tieto hľadiská normy:

 • min. starnutia 1000 N/5 cm (28 dní),
 • max. redukcia 50%,
 • obsah organických látok (bez požiadavky),
 • váha ±5%.

 

Výsledkom zhody s normou EN 13499 je zaslúžené označenie výrobku označením CE. Na to, aby táto zhoda mohla byť udelená, potrebujeme preskúmať tieto hľadiská:

 • prepravované min. 2000 N/5 cm,
 • max. redukcia starnutia 50% (24 hod.),
 • váha ±5%.

 

WI00088330 – ETICS-Specification je nová norma, ktorá skúma kritérium prepravy a to konkrétne 40 N/mm.

 

Aké požiadavky sa vzťahujú na výrobky zo sklotextilnej mriežky ?

Na základe EAD 040016-00-0404 (Glass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings) sa získava certifikát ETA, čo znamená označenie CE. Ktoré hľadiská musí spĺňať?:

 • starenie 1000 N/5 cm,
 • doba starenia 28 dní,
 • váha ±5%.

Maximálna povolená odchýlka krížneho vlákna od kolmice je 40 mm, pričom papierová rolka môže prečnievať max. o 5 mm.  Môže byť aj hlbšie o 5 mm. Chýbanie priečnych alebo pozdĺžnych vlákien je stanovené maximálne v 3 rozstupoch vlákien.

Čo dodať záverom?

 

Či budete používať sklotextilnú mriežku na vystuženie fasád, alebo na vystuženie omietkových vrstiev tepelnoizolačných systémov, vždy sa vám vyplatí vybrať si vyššiu kvalitu. Investícia je to zvyčajne veľká, preto sa vyplatí rozhodovať zodpovedne.


Súvisiace produkty