Centrálne kontakty

MASTER PLAST s.r.o.

Veľkoúľanská cesta 1339, 925 21 Sládkovičovo, Slovensko

+421 918 410 504

Centrálne kontakty

Ľudovít Fišter

Konateľ spoločnosti

+421/918-410-504
Slavomír Sabol

Zákaznícky servis

+ 421/918 410 585
Tibor Szabó

Hlavný logistik

+ 421/918 410 587