Naše domy sú vystavené poveternostným vplyvom zo všetkých strán. Tepelná interakcia je v neustálom pohybe v dôsledku neustáleho pohybu vzduchu, ktorý je ešte ovplyvnení klimatickými charakteristikami oblasti alebo krajiny.

Vzhľadom na regionálne a klimatické rozdiely alebo odlišnú mikroklímu konkrétneho regiónu je potrebné izoláciu budovy pripraviť odlišne. Izolácia domu postaveného u nás je úplne odlišná napríklad od izolácie domu s ľahkou konštrukciou  na Novom Zélande.

 

Potrebujeme aj izoláciu podlahy

Je fakt, že teplota podlahy je v zime vždy o niečo vyššia ako teplota vzduchu, ale to nie je dostatočný dôvod na to, aby ste podlahu svojho domu neizolovali. Keďže však hranica mrazu je u nás nad 80 cm, to znamená, že do tejto výšky musíme počítať s výrazným poklesom teploty pod 0 °C. V každom prípade izolujme svoje domy aj zdola.

 

Výrazná strata cez podlahu

Z hľadiska svojej funkcie má tepelná izolácia základu zabrániť tomu, aby teplo domu bolo pohlcované betónom, a unikajúce smerom von. Vykurovacia energia odchádza z domu viacerými smermi a z toho sa v percentuálnom pomere 15 až 20% opustí dom cez podlahu.

Aby sa tomu zabránilo, podlahový EPS 100 poskytuje dostatočnú izoláciu, ktorá nielenže zabraňuje úniku tepelnej energie, ale aj prenikaniu chladu do domu. Pri inštalácii do betónového podkladu sa tepelné vlastnosti budovy výrazne zmenia a nadchádzajúce zimy už nebudú také hrozné.

 

Nenahradí to podlahové kúrenie, ale nohy vám nezmrznú

Izolácia podkladu sa v súčasnosti berie vážnejšie ako kedysi, pretože nielenže sa pozitívne zmenia tepelno-technické vlastnosti budovy, ale zlepší sa aj náš pocit komfortu.

Ak  aj neuvažujete o podlahovom vykurovaní, či už rekonštruujete alebo staviate nový dom, mali by ste podlahu vždy izolovať, pretože vykurovanie znamená, že vzduch v miestnosti sa začína ohrievať zhora nadol, a podlaha tak môže zostať dlho nepríjemne chladná.

 

Lepšie odoláva záťaži

Výrobky z EPS používané na izoláciu podlahy sú rovnaké ako výrobky z EPS pre iné konštrukcie. Majú však oveľa vyššiu mechanickú odolnosť a vyššiu pevnosť v tlaku,

100 kPa a to nám umožňuje zabudovanie výrobku do štruktúry podlahy. Vďaka nízkej cene a dobrej kvalite je obľúbeným izolačným materiálom.

Z hľadiska oblasti použitia ho možno použiť ako krokovo odolnú izoláciu pri plochých strechách, podláh, izolačných podkladov suterénov, dosiek, podlahového vykurovania a chladiarní.

 

Všetky EPS izolujú, ale nie všetky EPS sú odolné voči kročajovej záťaži

Podlahový EPS 100 sa môže použiť ako izolácia aj na iných miestach okrem inštalácie do podkladu. Môže sa napríklad použiť na izoláciu fasád priemyselných budov, pretože tieto budovy sú intenzívnejšie zaťažované. Pri inštalácii je potrebné dbať na to, aby použitá technológia nebola vystavená vlhkosti,  a  pretože jednou z vlastností tohto materiálu je schopnosť absorbovať vlhkosť,  a to znižuje jeho izolačné vlastnosti. Je nevyhnutné, aby sa inštalácia vykonávala na suchom mieste bez vlhkosti.

Pri budovách bez pivnice možno očakávať vyššie tepelné straty, ale s najvyššími nútenými stratami energie musíme počítať po obvode budovy. Z tohto hľadiska je dôležité, aby bola izolovaná celá podlaha.