Blog

Použitie difúznych strešných fólií

Najdôležitejšou podmienkou pre zabezpečenie bezpečia nášho domova z dlhodobého hľadiska je, že miesto, kde žijeme, bude postavené s odbornosťou a z tých najlepších materiálov. Postupy a štandardy sa v priebehu rokov veľm...

Použitie parozábrannej fólie

Pred pár desaťročiami boli funkčné metódy na zastrešenie striech v súlade s očakávaniami tej doby a vyhovovali požiadavkám vodotesnosti.

Všetko, čo je potrebné pred zakúpením strešnej fólie premyslieť.

Pretože materiály použité na strešnú krytinu neposkytujú 100% ochranu pred nepriaznivými vplyvmi počasia, zrážok a vlhkosti, odporúča sa zabezpečiť ochranu konštrukcie nášho domu pomocou strešnej fólie. Tento článok zdôr...