Blog

Návod na správny výpočet počtu tepelnoizolačných hmoždiniek pre úspešnú izoláciu

Hmoždinky sú dôležitým prvkom tepelnoizolačných prác. Ak chcete dosiahnuť účinnú tepelnú izoláciu, je dôležité poznať správny počet tepelnoizolačných možností potrebných na montáž. V nasledujúcom texte vám poskytneme inf...

Použitie difúznych strešných fólií

Najdôležitejšou podmienkou pre zabezpečenie bezpečia nášho domova z dlhodobého hľadiska je, že miesto, kde žijeme, bude postavené s odbornosťou a z tých najlepších materiálov. Postupy a štandardy sa v priebehu rokov veľm...

Použitie parozábrannej fólie

Pred pár desaťročiami boli funkčné metódy na zastrešenie striech v súlade s očakávaniami tej doby a vyhovovali požiadavkám vodotesnosti.

Všetko, čo je potrebné pred zakúpením strešnej fólie premyslieť.

Pretože materiály použité na strešnú krytinu neposkytujú 100% ochranu pred nepriaznivými vplyvmi počasia, zrážok a vlhkosti, odporúča sa zabezpečiť ochranu konštrukcie nášho domu pomocou strešnej fólie. Tento článok zdôr...