NOVÁ INVESTÍCIA

Spoločnosť MASTERPLAST informuje investorov, že spoločnosť uzavrela 12. marca 2020 dohodu  s uznávaným nemeckým výrobcom stavebných materiálov (Nemecko, Provincia Sasko-Anhaltsko).   Táto dohoda sa vzťahuje na postú...

OZNAM O PREVÁDZKE

Vážený obchodný partner, v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR si Vás dovoľujeme informovať o službách, ktoré Vám v rámci bezpečnostných opatrení a nariadení vlády vieme zabezpečiť. Rozvozy zo sklado...

Kvalitná sklotexilná mriežka-nové prevedenie

Sme hrdí na to, že môžeme našim váženým partnerom a návštevníkom predstaviť už existujúcu skotextilnú mriežku v novom rúchu. Od augusta 2019 máte u nás k dispozícií sklotextilnú mriežku Masternet Classic 145 v 10 a 20 me...

Webová stránka MASTER PLAST Slovensko získala novú tvár

S potešením oznamujeme našim váženým partnerom, že od augusta 2019 je na svete nová webová stránka Masterplast s.r.o. www.masterplast.sk.