Otvorenie závodu – Masterplast otvára nový závod na výrobu izolačných materiálov v Subotici


Dnes bola slávnostne otvorená piata veľká továreň na tepelnoizolačné materiály spoločnosti Masterplast.

Závod, ktorý bol postavený na zelenej lúke s investíciou 5,05 miliardy forintov v Subotici, je vybavený modernou technológiou šetrnou k životnému prostrediu a má ročnú kapacitu 150 000 metrov kubických. Vyrába tepelnoizolačné výrobky z polystyrénu s uzavretými bunkami (XPS). Prvý závod na výrobu XPS bol zriadený s 50-percentnou nenávratnou štátnou dotáciou vo výške 2,52 miliardy forintov od ministerstva zahraničných vecí v rámci programu podpory rastu zahraničných trhov. Rozšírenie portfólia izolačných materiálov vlastnej výroby je dôležitým prvkom rastovej stratégie spoločnosti s cieľom vybudovať stabilný európsky dodávateľský reťazec pre efektívny prístup na trh.

 

Spoločnosť Masterplast predpovedá výrazný rast trhu s izolačnými materiálmi XPS – polystyrénom s uzavretými bunkami. Očakáva sa, že plán REPowerEU a balík na ochranu klímy “Fit for 55 %” povedú k čoraz prísnejším energetickým požiadavkám na budovy a regulačným zmenám, čo bude mať za následok zvýšenie používania tohto typu výrobkov na energetické účely budov, čo by spolu s nárastom hrúbky izolovaných povrchov a použitých výrobkov mohlo viesť k výraznému zvýšeniu dopytu v nasledujúcich rokoch. Pre spoločnosť Masterplast, ktorá už distribuuje značný objem XPS, je preto strategickým úspechom, že sa jej podarilo zabezpečiť kvalitnú výrobnú základňu potrebnú na využitie tohto rastového potenciálu tým, že prevzala kontrolu nad dodávateľským reťazcom a zvýšila svoj trhový podiel ako výrobca na trhoch EÚ a Balkánu.

 

Balázs Ács, viceprezident – Masterplast Plc, Tivadar Bunford, výkonný riaditeľ – Masterplast YU D.O.O., Levente Magyar, námestník ministra – Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu, Gábor Jenei, generálny riaditeľ – Maďarská agentúra pre rozvoj exportu HEPA

 

Najnovšou investíciou do rozvoja výroby spoločnosť ďalej rozšírila svoj závodný komplex v Subotici. Vďaka vysokej úrovni nepretržitého rozvoja od roku 2008 sa srbská dcérska spoločnosť Masterplast stala regionálnym výrobným centrom s vedúcou úlohou pri výrobe kľúčových vlajkových produktov skupiny.

 

V novej výrobnej hale s rozlohou 3 600 m2 je k dispozícii najmodernejšia výrobná linka s ročnou výrobnou kapacitou 150 000 metrov kubických. Po skúšobnom výrobnom období si spoločnosť stanovila cieľ 100 000 metrov kubických výroby v prvom roku, s postupným nárastom v súlade s podmienkami na trhu. Závod bol navrhnutý s ohľadom na životné prostredie a bude kombinovať modernú technológiu so systémom recyklácie, aby sa zabezpečil čo najmenší vplyv na životné prostredie a minimálna tvorba odpadu. Na dosiahnutie plného výkonu a uspokojenie dopytu zákazníkov je dôležité mať dostatočnú skladovaciu kapacitu. Na tento účel projekt zahŕňal výstavbu skladu s rozlohou 2 000 metrov štvorcových a približne 6 000 metrov štvorcových vonkajších skladovacích priestorov, pričom pre zamestnancov a laboratórium kontroly kvality bola postavená administratívna budova s rozlohou 400 metrov štvorcových.

 

XPS je tepelnoizolačný materiál s vysokou nosnosťou, nízkou nasiakavosťou a tepelnou izoláciou v doskách, ktorého použitie sa rýchlo rozširuje a získava si čoraz väčšie miesto v modernej stavebnej kultúre. Výrobok sa ideálne hodí na použitie na plochách, ktoré sú v kontakte s vlhkosťou alebo v stavebnom prostredí vystavenom vysokému zaťaženiu, napríklad na izoláciu soklov a suterénov, tepelnú izoláciu nosných podkladov a doskových striech a ako ideálny izolačný materiál na zelené strechy. Polystyrén XPS je tiež dôležitou súčasťou tepelnoizolačných systémov na báze plastov a minerálov a nemá žiadne náhradné produktové alternatívy.

 

“Je to nádherný okamih nášho 20-ročného pôsobenia v Srbsku a skvelý dôkaz sily maďarsko-srbskej spolupráce, že sme práve dokončili ďalší spoločný závod. Naša spoločnosť je stabilným bodom v hospodárskom živote Vojvodiny, venujeme sa výrobe tepelnoizolačných materiálov a sme odhodlaní dlhodobo rozvíjať prítomnosť spoločnosti Masterplast v Srbsku. Subotica a Srbsko sa na nás môžu spoľahnúť, rovnako ako Maďarsko a samozrejme naši európski obchodní partneri. Som hrdý na svoj tím zamestnancov a projektový tím, s ktorým sme našu novú továreň na výrobu XPS postavili v rekordne krátkom čase, len za 15 mesiacov. Subotica má potenciál stať sa strategicky dôležitým regionálnym centrom pre pohyb tovaru do Európy vďaka svojmu potenciálu a rozvoju železnice Belehrad – Budapešť. Pre maďarské aj srbské podniky je veľmi dôležité aj zvýšenie kapacity cestnej pohraničnej dopravy, ktorá je hlavnou prekážkou rozvoja obchodu medzi krajinami.” – dodal Tivadar Bunford, riaditeľ srbskej dcérskej spoločnosti Masterplast.