Spoločnosť Masterplast sa stáva jediným vlastníkom nemeckého závodu


Sárszentmihály 20. Októbra 2021 Spoločnosť Masterplast úspešne ukončila akvizíciu nemeckého závodu, ktorý je teraz v 100 % vlastníctve spoločnosti Masterplast.

Predaj podniku bol dokončený skôr, ako sa pôvodne plánovalo, pričom podmienky na odkúpenie, ktoré boli pôvodne naplánované na rok 2023 boli upravené na podmienky výhodnejšie pre Masterplast. Spoločnosť transakciu financovala z prostriedkov získaných v rámci programu rastových dlhopisov.

 

 

Okrem uzavretia akvizície bola medzi stranami uzatvorená a podpísaná nová dlhodobá dohoda o strategickom rozvoji podnikania. Na základe tejto dohody bude skupina BWK, ktorú vlastní súčasný spolumajiteľ Hartmut Layer, zodpovedná za distribúciu stavebných výrobkov spoločnosti Masterplast na Nemeckom trhu, ďalej vo Francúzsku, Švajčiarsku a Rakúsku. Nemecká skupina BWK so svojou vybudovanou sieťou zákazníkov v západnej Európe poskytne spoločnosti Masterplast dosah k širšiemu spektru potenciálnych trhov. Komoditný základ pre túto očakávanú významnú obchodnú expanziu zabezpečí voľná výrobná kapacita, ktorá je k dispozícii v závodoch spoločnosti. O vplyve spolupráce na ziskovosť bude vedenie spoločnosti informovať svojich akcionárov na podujatí pre investorov v januári roku 2022 spolu s predstavením aktualizovanej stratégie.

 

 

 

“Je pre nás veľké pozitívum, že jeden z našich najúspešnejších závodov je v súčasnosti v našom 100-percentnom vlastníctve. Odteraz je pre nás jednoduchšie rozhodovať o inováciách a ďalšom vývoji. Máme konkrétne predstavy o investíciách do zdravotníctva aj stavebníctva v nemeckom závode. Okrem toho sa nám podarilo uzavrieť obojstranne výhodnú dohodu s bývalým vlastníkom o distribúcii našich výrobkov, ktorá výrazne posilní našu pozíciu na kľúčových západoeurópskych trhoch. Očakávame, že táto dlhodobá strategická spolupráca bude mať významný obchodný vplyv už na budúci rok.” – dodal Dávid Tibor, prezident spoločnosti Masterplast.