V rámci strategickej spolupráce získava skupina Selena 50% podiel v projekte výroby sklenej vlny v Serenci, ktorý bol spoločne oznámený.

V rámci maďarsko-poľskej spolupráce spoločnosti spoločne vybudujú závod na výrobu sklenej vlny v meste Szerencs. Spoločnosť Masterplast už začala výstavbu závodu na výrobu tepelnoizolačných materiálov na báze minerálnych látok, a to kúpou spoločnosti PIMCO Kft. Spoločnosť Selena získava kapitál vo výške 10 mil. eur pre projektovú spoločnosť na rozvoj výroby, ktorá začala svoju činnosť, a bude pokračovať v investícii spolu so spoločnosťou Masterplast získaním 50 % podielu.

 

Hlavnou prioritou projektu je udržateľnosť. Sklená vlna, ktorá patrí do skupiny izolačných materiálov na báze minerálov, sa môže použiť na zlepšenie energetickej účinnosti budov, a to tak pri novej výstavbe, ako aj pri rekonštrukcii. Trh s minerálnymi tepelnoizolačnými materiálmi sa rozširuje v súlade s rastúcimi požiadavkami na spotrebu energie v budovách a dodávateľské reťazce sa v predchádzajúcich rokoch vyznačovali nedostatkom a pomalšou výkonnosťou. Jednou z hlavných surovín na výrobu výrobku je odpadové sklo, ktoré sa vo výrobnom procese recykluje podľa zásad obehového hospodárstva. Závod bude vybavený ekologickou, najmodernejšou technológiou výroby v elektrických peciach, ktorá bude čiastočne napájaná z obnoviteľných zdrojov energie.

 

Spoločnosť PIMCO Ltd. má v maďarskom meste Szerenc pripravený priemyselný pozemok s rozlohou 4,3 hektára na výstavbu továrne, nenávratný grant HIPA vo výške 5,645 miliardy HUF a investičný projekt v pokročilom štádiu prípravy. Projektová spoločnosť má potrebné stavebné a environmentálne povolenia a boli vybraní dodávatelia výrobnej technológie. S investíciou 47,5 milióna EUR bude nový závod s rozlohou 11 500 m2 schopný vyrábať približne 19 000 ton izolačného materiálu zo sklenej vlny ročne a jeho komerčná výroba by sa mala začať v prvej polovici roka 2025. Po dokončení investície bude právo manažmentu súvisiace s riadením spoločného podniku vykonávať spoločnosť Masterplast a jeho výsledky budú zahrnuté do konsolidovaných výsledkov spoločnosti.

 

Sme veľmi hrdý na to, že môžeme spolupracovať so skupinou Selena, medzinárodne uznávaným profesionálnym výrobným partnerom, pri realizácii strategického vývoja výroby tepelnoizolačných materiálov z minerálnej vlny. Ide o veľmi dôležitý krok, ktorý poskytuje príležitosť na využitie synergií medzi spoločnosťami a ďalší spoločný rozvoj. Vďaka tomu budeme môcť teraz po výrobe minerálnej vlny realizovať oba projekty s profesionálnym partnerom,povedal Tibor Dávid, prezident spoločnosti Masterplast.

 

“Projekt Pimco posilní poľsko-maďarské obchodné vzťahy a je súčasťou nášho prispievania k udržateľným budovám. Som rád, že Selena môže tento projekt podporovať spolu so spoločnosťou Masterplast, ktorá je jednou z popredných spoločností v európskom odvetví izolačných materiálov. Naše výrobky už mnoho rokov nielen uľahčujú a urýchľujú prácu profesionálnych stavebných firiem, ale prispievajú aj k tomu, aby sa stavebníctvo stalo udržateľnejším,”dodal Krzysztof Domarecki, zakladateľ a hlavný akcionár spoločnosti Selena Group.