Sliepka, znášajúca zlaté vajíčko, bude patriť už len Masterplastu, ale čo nasleduje teraz?


Portfolio.hu / Beatrix Fekete - Masterplast v stredu oznámil dôležitý krok, vďaka ktorému sa stane jediným vlastníkom svojej nemeckej dcérskej spoločnosti s najväčším ziskovým potenciálom a dostane prístup na dôležité západoeurópske trhy v budúcnosti. V súvislosti s transakciou sme sa pýtali predsedu Masterplastu Dávida Tibora na očakávané vplyvy transakcie, situáciu a perspektívy priemyselného odvetvia, na energetickú krízu a problémy s dodávkami, ako aj na to, čo sa očakáva s cenami stavebných materiálov v Maďarsku.

Podľa najnovšieho oznámenia spoločnosti Masterplast môže byť akvizícia závodu   v Ascherslebene dokončená skôr, než sa očakávalo a Masterplast sa môže stať 100 percentným vlastníkom jednotky. Práve vďaka tomuto faktu sa spustil príbeh týkajúci sa zdravotníckeho priemyslu. Čo môže táto transakcia priniesť spoločnosti?

Konečný cieľový dátum na odkúpenie bol pôvodne druhý štvrťrok 2023, avšak  nám sa podarilo dohodnúť s našim spolumajiteľom, Hartmutom Layerom, a obchod sme zrealizovali skôr, za podmienok, ktoré sú pre nás výhodné. Náš doterajší spolumajiteľ na oplátku  požiadal o dlhodobejšiu strategickú spoluprácu pre nemecký, švajčiarsky, rakúsky a francúzsky trh, kde vedie samostatnú distribúciu, keďže v našich produktoch vidí fantáziu.

 

Na jednej strane je pre nás obrovským prínosom, že odteraz budeme mať závod s najväčším ziskovým potenciálom v 100 percentnom vlastníctve. Na druhej strane získame prístup na kľúčové európske trhy vďaka nášmu strategickému partnerovi, ktorý sa dlhodobo pohybuje na domácom nemeckom, švajčiarskom, rakúskom a francúzskom trhu, takže tieto regióny dokážeme prostredníctvom jeho účasti dobyť oveľa rýchlejšie s našimi produktmi v oblasti stavebného priemyslu. A po tretie, keďže závod bude plne v našom vlastníctve, bude jednoduchšie realizovať ďalšie investície a inovácie. Máme nápady na vylepšenie nemeckého závodu tak v oblasti zdravotníckeho priemyslu ako  stavebníctva, k čomu teraz už máme voľnú ruku.

 

Aký dopad bude mať na ziskovosť fakt, že aj zvyšných 50 percent sa dostane do vlastníctva Masterplastu?

Náš rast sa od budúceho roka zrýchli na kľúčových trhoch, na západoeurópskych trhoch s vyššími kvalitatívnymi očakávaniami. Nový dlhodobý strategický plán má byť zverejnený v januári, ktorý bude zahŕňať aj revidované očakávanie výsledkov. Okrem toho existujú významné synergie v koordinácii prevádzky divízie netkaných textílií (non-woven) v Maďarsku a v Nemecku, ktoré budeme môcť v budúcnosti využiť.

 

 

Masterplast v septembri výrazne zvýšil svoje očakávania ročných tržieb a zisku na tento rok (výnosy o 25 % a očakávania zisku o 50 %) v porovnaní s tým, čo spoločnosť zverejnila v januári.Bolo vedenie príliš konzervatívne, alebo bol prvý polrok až takým veľkým prekvapením?

Neboli sme príliš konzervatívni, rátali sme s vtedy aktuálnymi dohodami a obchodmi, no dopyt nečakane vzrástol. Masterplast výrazne profitoval z narušenia dodávateľského reťazca na Ďalekom východe so svojimi európskymi výrobnými závodmi a dodávkami stabilných diverzifikovaných surovín. Aj v zdravotníckom priemysle sme dokázali rýchlejšie a vo väčších objemoch spustiť maďarský tender na ochranné odevy, čo sa ukázalo byť stabilným až neskôr. Vo veľmi krátkom čase sa nám vyskytli významné obchodné príležitosti, ktoré sme dokázali náročnou tímovou prácou premeniť na výsledky.

 

Čím to je, že Masterplast má lepšiu pozíciu v obstarávaní surovín ako konkurencia? Je to pre spoločnosť veľká výhoda, keď dodávateľské kanály sa zúžili a ceny sa zvýšili?

To, že sme na tom lepšie v obstarávaní surovín, je spôsobené najmä tým, že naše zdroje sú obšírnejšie. Ako stredoeurópska spoločnosť môžeme využívať aj západné a východné zdroje obstarávania a s našou nemeckou spoločnosťou vstúpila do skupiny podnikov silná západoeurópska integrácia. Diverzifikované pozadie dodávateľov surovín bolo obrovskou výhodou v čase, keď niekoľko výrobcov zápasilo s ťažkosťami s dodávkami.

 

Ako to vidíš, kedy sa „zotavia“ dodávateľské reťazce?

Situácia sa neustále mení. Moja odpoveď na tvoju otázku by bola celkom odlišná pred dvoma týždňami, než nastala energetická kríza, nárast cien plynu i elektriny, ako aj pred takmer histerickými reakciami na burze. Predtým sme očakávali konsolidačný, mierne klesajúci cenový trend, ale teraz sa to zmenilo; zdá sa, že sa korekcia zastaví a aj keď nedôjde k ďalšiemu obrovskému skoku cien, očakávame opäť prísnejší komoditný trh.

 

Veľké spoločnosti vo svete teraz čelia množstvu výziev, ako sú rastúce ceny komodít, pokles cien energií, inflácia a kolaps dodávateľských reťazcov. Aké veľké riziko predstavujú tieto faktory pre rast spoločnosti Masterplast?

Väčšina našej výroby nie je taká energeticky náročná, na rozdiel napríklad od oceliarskeho alebo plastového priemyslu, kde je vplyv cien energií na náklady veľmi vysoký. To má, samozrejme, významný vplyv aj na naše náklady prostredníctvom ceny surovín a nepriamo, žiaľ, aj na explóziu cien energií v cene našich produktov. V zásade očakávam, že súčasná korekcia, ktorá sa práve začala, bude zastavená rastom cien energií a otočí ju opačným smerom. Rastúce ceny energií by tiež mohli znamenať ďalší, všeobecný inflačný tlak, keďže vyššie ceny energií a komodít sa začlenia do spotrebného tovaru. Osobne očakávam silne rastúce inflačné prostredie. Podľa môjho názoru sa nejedná o dočasný účinok, ktorý sa zo systému vyvalí do šiestich mesiacov, ale s inflačným prostredím treba počítať z dlhodobého hľadiska. Okrem zvýšenia cien surovín je ďalším silným účinkom to, že po mnohých výrobkoch existuje obrovský dopyt. Neexistuje ozajstná súťaž, takže nič nenúti výrobcu, ani obchodníka, znižovať ceny, zatiaľ čo doprava na Ďalekom východe je drahá a stagnuje. Zdá sa, že normálne konkurenčné trhové prostredie sa neobnoví, pravdepodobne je potrebné viac času po Covid výpadku. Systém je ako obrovská, stará, parná lokomotíva, ktorú je veľmi ťažké naštartovať a aj vtedy stále hapruje. K tomu všetkému sa pridáva druh nadbytku peňazí, aký dnes svet zažíva. Centrálni bankári sa neodvážia zastaviť pumpovanie peňazí, úrokové sadzby dvíhajú všetci veľmi opatrne, aby nezastavili ekonomiku a tieto peniaze kolujúce v ekonomickom systéme spôsobujú infláciu.

 

Akú výzvu predstavuje pre spoločnosť Masterplast nedostatok pracovnej sily a rastúce mzdy?

Vnímame nedostatok pracovnej sily. Je aj pre nás ťažké nájsť novú pracovnú silu či už v okolí Székesfehérváru alebo v Subotici. Vnímame ale túto situáciu ako zvládnuteľnú, pretože zvyčajne máme nízku fluktuáciu a väčšinu stabilnej pracovnej sily už máme k dispozícii. Prilákanie nových ľudí je skutočne ťažšie, ale je to vyriešiteľný problém. Vedome sa venujeme hľadaniu nových kolegov na pozície, ktoré potrebujeme. Predpokladané zvýšenie miezd na začiatku budúceho roka sa nás dotkne tiež; na jednej strane ohľadne zvyšovania minimálnej mzdy, na druhej strane čo sa týka tvrdej konkurencie na trhu práce. Otázku príjmov sme už riešili. Aj doteraz sme kolegom zabezpečovali konkurencieschopný príjem a aj teraz sú platy vysoko nad úrovňou plánovanej novej minimálnej mzdy. Mzdové očakávania pracovníkov všade rastú, preto je potrebné zaviesť hmatateľné zvýšenie miezd, aby sme zostali konkurencieschopní.

 

Je už citeľná vládna intervencia na domácom trhu stavebných materiálov? Ako sa rysujú ceny, aké procesy sa dejú momentálne?

Vládny zásah bol v podstate zameraný na dve dôležité veci. Po prvé, mať dostatok produktov, aby sa nevytváral nedostatok tovaru. Čo sa týka tejto priority, zásah bol úspešný, pretože mnohé spoločnosti buď nedokážu vyvážať, alebo vyvážajú menej, a tak uprednostňujú domáci trh, ktorý zásobuje predovšetkým maďarských zákazníkov. Na druhej strane došlo aj k menšej korekcii cien, ktorá sa, žiaľ, teraz môže skončiť rastom cien energií, pretože by to mohlo spustiť ďalšiu vlnu zdražovania stavebných materiálov. Začiatkom budúceho roka predpovedáme vyššie ceny pre stavebný priemysel, ako v súčasnosti.

 

 

Odkúpenie nemeckej továrne sa teraz blíži ku koncu. Uvažuje spoločnosť Masterplast o nových akvizíciách alebo sa teraz sústredí viac na investície?

Našou prvoradou úlohou teraz je, aby boli všetky naše investície začiatkom budúceho roka vysoko produktívne. Investície do zdravotníckeho priemyslu v Maďarsku a továreň na výrobu sklenených textílií v Subotici budú produktívni už počas celého budúceho roka. Medzitým sa začali prípravy na výstavbu výrobného závodu XPS v Subotici a koncom roka 2022 – začiatkom roka 2023, by sa tento závod mohol tiež rozbehnúť. Neustále skúmame akvizície a nové investičné príležitosti na zelenej lúke; myslím si, že naše nové projekty by sa mohli začať už budúci rok. Chceme expandovať v stavebníctve a zdravotníctve, necielime na nové odvetvia, aj v rámci týchto máme dostatok priestoru na rozvoj. Ak sa na to pozrieme geograficky, cieľom akvizícií je nielen región strednej a východnej Európy, ale aj celé územie Európskej únie a Srbska.

 

Ďalšia emisia dlhopisov v hodnote 9 miliárd forintov v Masterplaste bola dokončená v auguste, do čoho spoločnosť investovala výnosy?

Cieľom bolo uzavrieť emisiu dlhopisov  v auguste, ešte pred rozhodnutím o úrokovej sadzbe, čo sa nám aj podarilo. Dlhopisy sa predali s mimoriadne výhodným priemerným výnosom 2,86 percenta, čo nám umožňuje poskytnúť dlhodobý fond s nízkym úrokom pre náš ďalší rozvoj, najmä vo svetle našich inflačných očakávaní. V prvom rade z toho financujeme nemeckú akvizíciu, ako aj pomôžeme pokryť náklady, spojené s rozbiehaním tovární, no stále je tu priestor pozerať sa na nové akvizície a investície na zelenej lúke.

 

Masterplast sa zameriava na environmentálne povedomie, má zelený program a kladie silný dôraz na obehové hospodárstvo. Čo sa ešte plánuje?

Veľmi tvrdo pracujeme na dosiahnutí súladu s ESG, je pre nás dôležité vytvoriť zelenú stratégiu ako aj obehové poľnohospodárstvo v rámci spoločnosti Masterplast. Pracujeme aj na takom energetickom mixe, aby sme mohli zvýšiť podiel zelenej energie v rámci vlastnej spotreby energie.

 

Minulý týždeň bola pre Masterplast prijatá nová cieľová cena analytikov, Kalliwoda stanovila za akcie cieľovú cenu 6 152 HUF. Na začiatok septembra MKB (Maďarská banka pre zahraničné obchody) stanovila cieľovú sumu 5167 HUF, čo je tiež výrazne vyššia cena, ako je aktuálny kurz. Aká je teraz podľa manažmentu férová cena akcií Masterplastu, nacenili už investori príbeh veľkého rozvoja?

Postúpenie na vyšší level spoločnosti Masterplast nasledoval aj vzostup nášho výmenného kurzu. Teraz, podľa môjho názoru, analytici realisticky posudzujú pozíciu spoločnosti, cieľové ceny týchto dvoch analytikov sú dnes na mieste. Ako vedúci spoločnosti pracujeme na tom, aby sme pokračovali v tejto úrovni rastu a aby sme zabezpečili udržanie dynamického rastu ceny akcií Masterplastu nad trhovým priemerom.