Masterplast a Market Építő Zrt. spájajú svoje sily. Stavia sa nová spoločná továreň na kamennú vlnu.


Spoločnosť Masterplast a spoločnosť Market Építő Zrt uzavreli dohodu o strategickej spolupráci, ktorú manažéri spoločnosti podpísali na slávnostnom ceremoniáli. V rámci dohodnutej spolupráce obe spoločnosti deklarovali svoj primárny cieľ – založiť továrne na izolácie z kamennej vlny. Tieto továrne budú spĺňať potreby maďarského a stredoeurópskeho a východoeurópskeho trhu.   Spoločnosť Masterplast a spoločnosť Market Építő Zrt uzavreli […]

Spoločnosť Masterplast a spoločnosť Market Építő Zrt uzavreli dohodu o strategickej spolupráci, ktorú manažéri spoločnosti podpísali na slávnostnom ceremoniáli. V rámci dohodnutej spolupráce obe spoločnosti deklarovali svoj primárny cieľ – založiť továrne na izolácie z kamennej vlny. Tieto továrne budú spĺňať potreby maďarského a stredoeurópskeho a východoeurópskeho trhu.

 

Spoločnosť Masterplast a spoločnosť Market Építő Zrt uzavreli dohodu o strategickej spolupráci, ktorú manažéri spoločnosti podpísali na slávnostnom ceremoniáli. V rámci dohodnutej spolupráce obe spoločnosti deklarovali svoj primárny cieľ – založiť továrne na izolácie z kamennej vlny. Tieto továrne budú spĺňať potreby maďarského a stredoeurópskeho a východoeurópskeho trhu.

 

Ide o významný krok smerom k posilneniu výroby stavebných materiálov v maďarskom vlastníctve, oznámili obe spoločnosti na tlačovej konferencii konanej 9.decembra 2022. Dávid Tibor, prezident Masterplastu uviedol, že okrem už skôr ohlásenej továrne kamennej vlny, ktorá je vo fáze príprav, pribudne aj druhá továreň.

 

 

Domáci trh s minerálnymi tepelnoizolačnými materiálmi bol v posledných rokoch charakterizovaný zvýšenými zásobovacími ťažkosťami. A to sťažovalo prácu nielen segmentu obchodu so stavebnými materiálmi, aj segmentu stavebných dodávateľov. Nárast dopytu po tepelnoizolačných materiáloch ešte viac prehĺbil zásobovacie problémy domáceho trhu a poukázal aj na negatívne dopady nedostatku výrobného zázemia v maďarskom vlastníctve.

 

Drastické zvyšovanie cien energií, rozvíjajúca sa európska energetická kríza a čoraz naliehavejšie výzvy v oblasti ochrany klímy predpovedajú ďalšie zhoršovanie ponuky domáceho maďarského trhu a konkurencieschopnosti maďarských hráčov stavebného priemyslu v oblasti minerálnych tepelnoizolačných materiálov.

 

V STRATEGICKEJ SPOLUPRÁCI MEDZI MASTERPLASTOM A MARKET ÉPÍTŐ ZRT. POTVRDZUJE SVOJ PEVNÝ ZÁMER SPOLOČNE ZALOŽIŤ TOVÁRNE NA KAMENNÚ VLNU, KTORÉ DOKÁŽU ŠPECIFICKY USPOKOJIŤ POTREBY MAĎARSKÉHO TRHU AKO AJ POTREBY TRHOV STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY.

 

Nové továrne môžu vzniknúť v Maďarsku a/alebo Srbsku, podľa toho ako sa vzájomne dohodnú obe partnerské spoločnosti.  Predstavenie konkrétnych plánov prvého spoločného projektu môže prísť už v prvom štvrťroku 2023.

 

Môžu byť vytvorené dve nové spoločnosti, kde obe spoločnosti budú organizovať svoju spoločnú prácu v spoločnom podniku s pomerom vlastníctva 50 na 50. Vzhľadom na svoj strategický význam v národnom hospodárstve počítajú Masterplast a Market Építő Zrt. so štátnou podporou aj so zdrojmi na realizáciu výrobných projektov.

 

PRVORADÁ BUDE BEZPEČNOSŤ DODÁVOK NA MAĎARSKÝ TRH. JE TU ALE AJ VEĽA PRÍLEŽITOSTÍ NA EXPORT PRODUKTOV, POVEDAL TIBOR DÁVID, PREZIDENT MASTERPLASTU.

 

Market Építő Zrt.  prispeje k úspechu spolupráce svojimi skúsenosťami stavebného inžiniera a generálneho dodávateľa veľkých projektov, ktoré si budovali a získavali desaťročia. Masterplast zas prispeje k úspechu spolupráce svojimi technologickými, výrobnými, logistickými a obchodnými skúsenosťami vo výrobe stavebných materiálov – uviedli obe spoločnosti.

 

Energetické rekonštrukcie sú silným čiastkovým trhom. V oblasti výstavby nových domov prichádza zložitejšie a ťažšie obdobie. Stavebníctvo čakajú 2 až 3 ťažké roky.

 

Dávid Tibor hovorí: „Plánovali sme sumu získanú prostredníctvom emisie za vláknité tepelnoizolačné materiály. Keď sme hlbšie skúmali trh, zistili sme, že výroba tepelnoizolačných materiálov je nevyhnutná, bez ohľadu na očakávanú slabšiu ekonomiku stavebníctva.

 

Vysoké náklady na energiu vyžadujú izoláciu. Aj preto je potrebné zmodernizovať 80% maďarského fondu rezidenčných nehnuteľností.

 

Vidíme, že musíme konať hneď, pretože investícia a spolupráca, ktorá sa teraz v decembri 2022 začala, bude schopná produkovať dodávky v nastavenom režime iba do polovice roku 2024. Tento trh môže fungovať aj so slabším stavebným priemyslom. No od roku 2025 očakávame zlepšenie situácie v stavebníctve.

 

Musíme zavrieť našu továreň. Nie jednu, ale dve. Takže jednu z nich postavíme spolu s Market Építő Zrt. Uvažujeme o dvoch továrňach – v Maďarsku a Srbsku, ktoré budú schopné zásobovať celý región.

 

Konkurenčná situácia prospeje domácemu trhu a stabilizuje sa aj domáci obchod so stavebnými materiálmi. Veríme, že k výrobe tepelnoizolačných materiálov nebude alternatíva. Odteraz uvažujeme o dvoch továrňach,“ povedal Dávid Tibor.

 

Treba dodať, že spoločnosť Market Építő Zrt bola tiež v pokročilom štádiu zakladania továrne na kamennú vlnu v Maďarsku.

 

„Obe spoločnosti teraz vystupujú ako investori,“ dodal Sándor Scheer, predseda predstavenstva Market Építő Zrt.

 

Veľakrát sme bojovali s tým, aby sme mali stavebný materiál dodaný včas av správnom množstve. Čo sa týka tepelnej izolácie, Maďarsko nutne potrebuje dovoz. V roku 2021 sa stalo, že Maďarsko nedostalo dohodnuté množstvá tepelnej izolácie od zazmluvneného dodávateľa a tak sme museli z Turecka doviezť 100 kamiónov tepelnej izolácie, ktoré museli prejsť 1700 kilometrov. To vôbec nie je udržateľné. Preto sme veľa času strávili plánovaním toho, ako by sme mohli zabezpečiť naše vlastné pôsobenie. Aj to je dôvod, prečo sme sa rozhodli vstúpiť na trh so stavebnými materiálmi.

 

Vždy sme mysleli na partnerstvo, pretože spolupráca vždy vedie dopredu,“povedal Sándor Scheer, predseda predstavenstva Market Építő Zrt. Preto padlo rozhodnutie, že by sme sa mali podieľať na výrobe stavebných materiálov, pričom k vývoju produktov môžeme prispieť aj ako užívateľ, vyhlásil Sándor Scheer.

 

Na otázku, aké sú náklady na takúto fabriku a či sa na ne dajú využiť štátne dotácie, Dávid Tibor povedal, že obe fabriky chcú požiadať o štátne dotácie. Výška investície do dvoch fabrík sa zatiaľ nedá povedať, pretože presné lokácie sa ešte len zisťujú. (Podľa predtým zverejnených plánov spoločnosti Masterplast, by investičné náklady prvej továrne na výrobu minerálnej vlny boli 20-25 miliónov eur.)

 

Vyberáme z tlačovej správy:

V tomto roku sa Masterplast rozhodol predstaviť tepelnoizolačné materiály z minerálnej vlny. Plánoval významnú investíciu v celkovej výške 50 miliónov eur, ktorej financovanie z veľkej časti zabezpečuje jesenná emisia akcií v hodnote 9 miliárd forintov. Strategickým zámerom spoločnosti je stať sa dominantným výrobcom izolačných materiálov na európskej úrovni. Výrobou minerálnej vlny sa sortiment skompletizuje, uviedol už skôr Tibor Dávid, prezident Masterplastu.

 

Okrem skutočnosti, že na trhu s tepelnoizolačnými materiálmi z minerálnej vlny v súčasnosti dominuje niekoľko veľkých svetových spoločností a vstupné bariéry na trh sú vysoké, marže dostupné v tomto odvetví sú tiež vyššie ako súčasná miera zisku spoločnosti Masterplast.

 

V POROVNANÍ S PÔVODNE PLÁNOVANOU KAPACITOU SA PO DOKONČENÍ OBOCH TOVÁRNÍ VIAC AKO ZDVOJNÁSOBÍ. TO NEMÁ VPLYV NA STREDNODOBÉ OČAKÁVANIA ZISKU V MASTERPLASTE – POVEDAL TIBOR DÁVID.

 

Predchádzajúce plány predpokladali ročnú kapacitu prvej továrne na výrobu minerálnej vlny 30 000 ton. Dávid Tibor uviedol, že prvoradým cieľom bude obslúžiť maďarský trh a následne sa zvyšná kapacita umiestni v zahraničí.

 

Sándor Scheer dodal, že súčasná prax je taká, že polovica domácich tepelnoizolačných materiálov zostáva v tuzemsku a druhá polovica ide na export. Navyše, ak získa spoločný podnik týchto dvoch spoločností kontingent z kapacít iných krajín v regióne, tak do krajiny môže doraziť izolačný materiál.  Ak ho však nedostanú, tak materiál musia dovážať napríklad z Turecka. Ako už bolo povedané, tento model sa bude musieť v budúcnosti zmeniť, nakoľko je neudržateľný.

 

Cena Masterplastu dňa 9.12. 2022 na akciových trhoch vzrástla s ohľadom na tlačové vyhlásenia oboch spoločností. Akcie v ten deň boli o 2,7 percenta vyššie.

 

Vývoj kurzu spoločnosti Masterplast