Naša nová nemecká dcérska spoločnosť začala svoju činnosť


Spoločnosť Masterplast Nonwoven GmbH začala prevádzku vo svojom novom výrobnom závode v nemeckom Ascherslebene.

Skupina Masterplast Group začala svoju operatívnu prevádzku 01.07.2020. Jej najnovšou výrobnou spoločnosťou je Masterplast Nonwoven GmbH. Touto výrobnou spoločnosťou v nemeckom Ascherslebene sa počet krajín dcérskych spoločností zvýšil na 9. Výrobná jednotka vyrába špeciálne materiály pre zdravotníctvo a stavebníctvo. Akvizíciou nemeckej výrobnej jednotky sa otvárajú nové dimenzie pre vývoj spoločnosti Masterplast.