Pre spoločnosť Masterplast sa otvorili nové dimenzie


(Tlačová správa z 21.05.2020) - Po akvizícii v Nemecku vstúpil najväčší maďarský výrobca stavebných materiálov do zdravotníctva.

Boli odstránené prekážky spred najväčšej akvizície v histórii spoločnosti Masterplast a 20. mája zúčastnené strany podpísali záväznú dohodu. Akvizícia nemeckej výrobnej jednotky LHB GmbH & Co. Beschichtungs KG, ktorá vyrába stavebné membrány a špeciálne materiáli pre zdravotnícky priemysel, je míľnikom v živote najväčšieho maďarského výrobcu stavebných materiálov. S týmto krokom bude spoločnosť zároveň ďalej posilňovať svoju pozíciu výrobcu v strategických produktoch, získavať dodávky z európskych zdrojov, ako aj otvárať nové perspektívy rozvoja vstupom do zdravotníckeho odvetvia.

 

Spoločnosť 20. mája 2020 v  Nemecku  podpísala záväznú dohodu so spoločnosťou LHB GmbH & Co. Beschichtungs KG a so súkromnou osobou Hartmut Layer v súvislosti s nadobudnutím výrobného závodu v Aschersleben (Sasko-Anhaltsko, Nemecko). Predmetom dohody je nadobudnutie výrobného závodu v Ascherslebene, spolu so súvisiacimi obchodnými činnosťami, nadobudnutie nehnuteľností, technológie, výrobnej kapacity, pracovnej sily, vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi, ako aj technológie know-how, inovácií a prevzatie určitých ochranných známok a certifikátov.

 

Medzi prvými krokmi spoločnosť získala 50% podielu a právo na správu v novovytvorenom spoločnom podniku. Zvyšných 50 percent akcií získal Hartmut Layer, zakladajúci majiteľ LHB. Nová dcérska spoločnosť skupiny Masterplast bude pôsobiť vo výrobe špeciálnych a viacvrstvových membrán pre zdravotníctvo a stavebníctvo. Očakávaný ročný obrat spoločnosti by mohol presiahnuť 15 miliónov eur. Spoločnosť Masterplast uskutočnenie prvej etapy zabezpečí s transakciou v sume 4 milióny EUR. Strany uzavreli opčnú dohodu o kúpe spoluvlastníckeho podielu. Proces výkupu bude ukončený v rámci vopred stanoveného cenového rozpätia najneskôr v druhom štvrťroku 2023, na konci ktorého spoločnosť Masterplast získa 100% podiel v spoločnosti.

 

Spolumajiteľ, Hartmut Layer, je nemecký podnikateľ s významnými odbornými skúsenosťami, ktorý ako majiteľ a generálny riaditeľ viacerých spoločností poskytuje pre Masterplast významnú príležitosť na posun vpred. Vďaka tomu skupina Masterplast ďalej rozšírila a rozvinula svoje podnikanie v oblasti výroby difúznych strešných fólií a stala sa významným hráčom v strategicky dôležitom sektore, ako dodávateľ v priemysle zdravotných materiálov.

 

„Akvizícia nemeckej výrobnej jednotky má veľký význam z troch hľadísk, ktoré spoločnosti Masterplast otvárajú nové dimenzie pre rozvoj. Získali sme významné postavenie na európskej úrovni v zdravotníctve, ktoré je strategicky dôležitým, čo zaisťuje vyššiu ziskovosť spoločnosti. Pre nás je strategicky dôležité vlastniť celý vertikálny dodávateľský reťazec, kde môžeme úplne kontrolovať výrobu od granulátu po konečný produkt určený pre strechu. Týmto krokom zabezpečujeme surovinu z našej výrobne na výrobu difúznych strešných fólií v Sárszentmihály, kde ju vyrábame. Je tiež veľmi dôležité, aby sme prenikli na trhy západnej Európy, čo je dôležitá príležitosť na zviditelnenie celej škály výrobkov spoločnosti Masterplast. Sme hrdí na to, že v budúcnosti môžeme niektoré z výrobkov spoločnosti Masterplast predávať so slovami „Vyrobené v Nemecku“, “vysvetlil Tibor Dávid, prezident spoločnosti Masterplast.