Strešné fólie a zdravotnícky priemysel v novom závode Masterplastu


(Tlačová správa - 5. júna 2020) - V rámci programu podpory veľkých podnikových investícií aj štátne zdroje pomáhajú maďarskému výrobcovi v rozvoji.

V súvislosti s projektom skupiny Masterplast ohľadne rozvoja výroby difúznych strešných fólií bola 5. júna 2020 v Sárszentmihályii podpísaná zmluva  „Program podpory podnikových investícií“. Na podujatí, ktoré sa konalo v sídle spoločnosti prednášali minister financií Mihály Varga, regionálny poslanec Gábor Törő, Dávid Tibor prezident spoločnosti a Balázs Ács viceprezident spoločnosti. S investíciami z vlastných a štátnych zdrojov bude možné okrem úspory energie a výroby ktorá je šetrná k životnému prostrediu rozšíriť aj výrobnú kapacitu. Spoločnosť bude môcť uspokojiť potreby európskeho trhu vlastnou výrobou strategicky dôležitých difúznych strešných fólií. Maďarská spoločnosť môže okrem toho vstúpiť do zdravotníctva s kvalifikovaným materiálom s vynikajúcimi vlastnosťami.

 

 

S investíciou do rozvoja výroby, ktorá sa začala koncom roka 2019, sa spoločnosť zamerala na výrobu 30 miliónov metrov štvorcových kvalitnej difúznej strešnej fólie ročne. Celkový rozpočet projektu je takmer 2 milióny EUR, čo zahŕňa aj nákup výrobných a laboratórnych zariadení, ako aj rozvoj infraštruktúry. Suma investičnej časti zameranej na technologickú obnovu výroby a rozvoja kapacít je približne 1,25 milióna EUR, na ktoré maďarský štát poskytol nenávratnú dotáciu vo výške 440 tisíc EUR, čo činí 35 percent, v rámci„Program podpory veľkých podnikov“.

 

 

Výsledkom projektu je spojazdnenie výrobného zariadenia do prevádzky, ktoré je schopné vyrábať širokú škálu vysokokvalitných produktov strešnej fólie. Akvizíciou nového laboratórneho vybavenia spoločnosť dosiahne výnimočné postavenie, aby svojim vývojovými a výrobným činnosťami v strednej a východnej Európy jedinečným spôsobom poskytovala stabilitu výroby, a to pod vysokou kontrolu kvality. Okrem zásobovania obchodných partnerov so stavebným materiálom v regióne a výrobcov krytín sa spoločnosť zameriava aj na uspokojovanie potrieb západoeurópskeho trhu svojimi jedinečnými výrobkami.

 

 

Po ukončení akvizície v Nemecku bude spoločnosť schopná uspokojiť potreby zákazníkov z vlastných zdrojov, od výroby suroviny až po hotový výrobok. Súčasne bude možné aby pre zdravotnícky priemysel vyrábal veľké množstvá surovín na výrobu masiek a ochranných odevov, ktoré môžu byť v budúcnosti najrýchlejšie rastúcim odvetvím spoločnosti. Suroviny s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami sa už v praxi osvedčili. Keď koronavírus vypukol, spoločnosť Masterplast ponúkla bez odplaty materiál na výrobu viac ako 20 000 ochranných masiek. Takto vyrobené masky s ich trvácnosťou a dobrou použiteľnosťou zabezpečili pohotové riešenie vo vzniknutej situácii. O ochranné odevy je stále veľký záujem, pretože ochranný odev vyrobený z dvojvrstvového materiálu ktorí je paropriepustný poskytuje popri bezpečnosti aj pohodlie. Výrobok vyhovel základnej certifikácii a v súčasnosti prechádza zdravotnými skúškami vyššej úrovne. Po úspešných certifikáciách môže byť spoločnosť Masterplast prvým výrobcom surovín pre zdravotníctvo v regióne, ktorá má certifikáty potrebné pre vyššiu úroveň zdravotníckeho využitia. Doteraz spoločnosť vyrobila viac ako 1 milión metrov štvorcových materiálu na ochranné odevy, ktoré vyvážala do Srbska a Rumunska okrem uspokojovania domácich potrieb.