Všetko, čo potrebujete vedieť o tepelnej izolácii: najlepšie systémy a ich výhody


Tepelná izolácia pomáha udržiavať teplo domova energeticky efektívnym spôsobom. Znižuje náklady a zvyšuje komfort.

S termínom tepelná izolácia sa pravidelne stretávame nielen v odbornej oblasti, ale aj v bežnom živote. V dnešnej ekonomickej situácii sa stáva kľúčovou otázkou aj efektívne využívanie energie, a preto je dôležité venovať pozornosť tepelnej izolácii.

 

Zatepľovanie budov je však možné realizovať viacerými izolačnými materiálmi a systémami, preto je dôležité vybrať si tú najlepšiu možnú možnosť podľa konkrétnych potrieb a okolností.

 

O tepelnej izolácii všeobecne

 

Tepelná izolácia je proces, ktorý slúži na zníženie prestupu tepla v interiéri a exteriéri budov. Izolačné materiály sa aplikujú na steny, stropy, podlahy a iné povrchy, aby zastavili prúdenie tepla a udržiavali počas zimných mesiacov príjemnú vnútornú teplotu a počas horúcich letných mesiacov chladnejší vzduch v budovách. Základným cieľom tepelnej izolácie je zabrániť šíreniu tepla a tým zachovať energiu.

 

To je dôvod, prečo sa izolačné materiály umiestňujú na povrchy budov. Aby zachytili teplo a zabránili jeho prenikaniu, čím prispeli k úspore nákladov na kúrenie a chladenie a zvýšili komfort bývania.

 

Výhody tepelnej izolácie

 

Okrem zabezpečenia pohodlného vnútorného prostredia po celý rok a nižších nákladov na energiu, má tepelná izolácia aj ďalší pozitívny vplyv na prostredie. Okrem toho, že znižuje spotrebu energie, ide o skutočne ekologickú technológiu, pretože pomáha znižovať uhlíkovú stopu. Taktiež pomáha znižovať vonkajší hluk a zvyšuje hodnotu a životnosť nehnuteľnosti, zatiaľ čo sa znižujú aj náklady na údržbu. V dnešnej dobe nie je primárna otázka, či je zateplenie potrebné. Ide skôr o to, aký izolačný materiál a tepelnoizolačný systém sa použije, než o potrebu tepelnej izolácie.

 

 

Tepelnoizolačné systémy

 

Vhodne navrhnutý a realizovaný tepelnoizolačný systém môže zabezpečiť významné nižšie náklady na kúrenie a klimatizáciu a zlepšiť energetickú efektívnosť nehnuteľnosti. V nasledujúcich odstavcoch  prediskutujeme rôzne typy izolačných systémov, vrátane fasádnej, soklovej, strešnej a interiérovej tepelnej izolácie.

 

Tepelná izolácia fasády

 

Zatepľovanie fasád je proces, ktorý zahŕňa pokrytie fasády izolačným materiálom a jej následné zakrytie vonkajšou omietkou. Tento typ tepelnej izolácie výrazne zlepšuje energetickú hospodárnosť nehnuteľnosti a efektívne udržiava teplo v chladnom počasí. Okrem toho, zateplenie fasád aj skrášľuje vzhľad budovy a chráni ju pred poškodením od vlhkosti či UV žiarenia. Zateplená fasáda je výhodná najmä v oblastiach so zvýšenou hlučnosťou, nakoľko má protihlukový efekt.

 

Tepelná izolácia základne

 

Tepelná izolácia sokla sa týka zateplenia spodnej časti budovy. Týmto procesom sa zvyšuje tepelnoizolačná schopnosť budovy, čo znižuje schopnosť zabrániť prenikaniu chladného vzduchu dovnútra budovy.

 

Okrem zlepšenia energetického hospodárstva tiež rieši rôzne problémy súvisiace s vlhkosťou a plesňou. Zateplenie sokla pomáha chrániť budovu pred problémami spojenými so spodnou vodou, ktoré mohli poškodiť hlavne suterény.

 

Izolácia podkrovia

 

Izolácia podkrovia zlepšuje tepelnoizolačnú hodnotu budovy a minimalizuje tepelné straty cez strechu. Okrem toho, ochrana strešnej konštrukcie pred počasím zmierňuje škodlivé vplyvy počasia (voda a vlhkosť) a zvyšuje jej životnosť.

 

Správne zateplenie strechy zvyšuje komfort, pretože chráni interiér pred predhrievaním v horúcich mesiacoch. V oblastiach s extrémnejším zimným počasím môže byť izolácia podkrovia prospešná aj tím, že minimalizuje problémy so snehom a ľadom.

 

Vnútorná tepelná izolácia

 

Vnútorná tepelná izolácia je proces, pri ktorom sa izolačný materiál aplikuje na vnútornú stranu namiesto vonkajšej strany fasády. Minerálne tepelnoizolačné dosky multipor sú zvyčajne vhodné pre tento účel. Avšak, táto metóda by sa mala používať iba vo výnimočných prípadoch, ak nie je možné z akéhokoľvek dôvodu vykonať vonkajšiu tepelnú izoláciu. Ale aj v tomto prípade treba dbať na to, aby izolačný materiál nepoškodil stenu. Inštalácia na mokrom povrchu môže spôsobiť vážne poškodenie konštrukcie steny.

 

Izolačné materiály

 

Na trhu je dostupných niekoľko typov izolačných materiálov, medzi ktoré patria:

 

Voľba vhodného izolačného materiálu závisí aj od účelu a konštrukcie daného objektu.

 

Tepelná izolácia EPS

 

 

Expandovaný polystyrén (EPS), bežne známy ako polystyrén, je populárny materiál na tepelnú izoláciu, ktorý sa často používa v mnohých aplikáciách. Tento materiál sa vyrába rozširovaním špeciálnych polystyrénových dosiek, ktoré obsahujú až 98 % vzduchu. Vďaka tomu má EPS veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti.

 

EPS je ľahký, odolný a ľahko sa inštaluje. Jeho vysoká R-hodnota znamená, že účinne zadržiava teplo a poskytuje príjemnú teplotu v budove. EPS sa najčastejšie používa na zateplenie fasád, ale môže byť tiež ideálnou pre steny, podlahy a strechy. Tým z vás, ktorí hľadajú kompetentného dodávateľa pre EPS materiál odporúčame komplexný článok o EPS.

 

Tepelná izolácia polystyrén je v súčasnosti cenovo najdostupnejší fasádny tepelnoizolačný materiál na trhu. Tento materiál je momentálne cenovo najdostupnejší na trhu vyniká výbornými tepelnými a parotesnými tepelnými úpravami. Zachytený vzduch v bunke polystyrénu neuniká, takže tepelná výkonnosť EPS sa s časom neznižuje a ostatné vlastnosti sa nezhoršujú. Polystyrén sa navyše nekoroduje, nehnije ale jeho povrch môže zožltnúť a zostať porézny v dôsledku ultrafialového žiarenia. Preto je dôležité čo najskôr po aplikácii dať aj sieťovinu, ochrannú hranu a finálnu omietku.

 

 

Polystyrén je materiál, ktorý pri požiarnom zaťažení horí, ale jeho samozhášavé vlastnosti zabraňujú ďalšiemu šíreniu ohňa. Vďaka ostatným prísadám v polystyréne nedochádza k fenoménu odkvapkávania, čo znamená, že oheň sa nerozširuje ďalej. Navyše, proces spaľovania sa neuvoľňuje počas žiadnej toxické látky.

 

Polystyrén je tiež vysoko odolný voči chemikáliám a jeho povrch odolný voči tradičným stavebným materiálom ako sú cement, vápno alebo omietka ako aj soľným roztokom, mydlám, slabým kyselinám a alkoholom. Dôležité je spomenúť, že polystyrénové dosky sú chemicky neutrálnym materiálom, ktorý neznečisťuje životné prostredie keďže neobsahuje žiadne škodlivé látky.

 

Grafitová tepelná izolácia

 

 

Grafitová tepelná izolácia sa od bežného EPS líši tým, že obsahuje prídavok grafitu. Vďaka tejto zložke dokáže poskytnúť o 15-20% účinnejšiu tepelnú izoláciu ako tradičný EPS systém. Okrem zateplenia obytných domov je vhodná aj zateplenie pasívnych domov a v prípade nedostatku miesta, kde nie je možné použiť tradičnú tepelnú izoláciu z EPS.

 

Isomaster EPS je materiál určený na tepelnú izoláciu fasádnych zatepľovacích systémov. Obsahuje grafitové prísady a má vylepšený faktor tepelnej vodivosti. Je chránená pred vlhkosťou a nachádza sa nad líniou sokla. Výrobok je dostupný v hrúbke od 5 cm s ochranným náterom na jednej strane, pričom správny spôsob montáže je inštalovať ho nepotiahnutou stranou smerom k nosnej konštrukcii.

 

Tepelná izolácia XPS

 

Tepelnoizolačné dosky XPS sú vyrábané extrúznym procesom, čo je iná technika výroby ako u EPS dosiek. Vstupný materiál, polystyrénové kryštály, sa mnohokrát nafukujú a formujú do správnej veľkosti a tvaru, aby sa vytvorili dosky XPS s uzavretými bunkami.

 

XPS dosky sú o niečo drahšie ako EPS, ale majú vyššiu R-hodnotu, čo umožňuje lepšiu tepelnú izoláciu. Výhodou XPS je odolnosť voči vlhkosti a preto sa vynikajúco hodí pre oblasť so zvýšenou vlhkosťou. Tento typ dosiek sa najčastejšie používa na tepelnú izoláciu základov, na vonkajšiu izoláciu podláh s nízkym až stredným zaťažením, pivničných stien (maximálne do hĺbky 4 m), obytných budov a garáží.

 

Dosky XPS distribuované spoločnosťou Masterplast majú v niektorých ohľadoch lepšie mechanické vlastnosti ako dosky EPS. Ich povrch je menej citlivý na tlak a satie vody je tiež nižšie.

 

Tepelná izolácia z kamennej vlny

 

 

Kamenná vlna je vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam stále viac vyhľadávaným izolačným materiálom . Náš výrobok je odolný voči ohňu, nekŕmi hmyz a hlodavce a nepoškodzuje ho ani čas. V súlade s tým je jeho cena vyššia ako pri iných izolačných materiáloch, no aj tak sa oplatí kúpiť, pretože investícia sa nám z dlhodobého hľadiska vráti.

 

Kamenná vlna je vynikajúci tepelnoizolačný materiál, ktorý sa vyrába z prírodného čadičového kameňa. Tento materiál sa vyznačuje vysokou požiarnou odolnosťou a schopnosťou filtrácie hluku v budovách. Jeho tepelnoizolačné schopnosti sú mimoriadne silné, pretože nemá žiadne tepelné pohyby.

 

Kamenná vlna sa vzhľadom na svoju všestrannosť využíva na rôzne časti budov, ako sú steny, podlahy, strechy a tiež na izoláciu nádrží a potrubí. Môže tiež pomôcť zabrániť prenikaniu zrážok a vlhkosti za strechu alebo steny. Vďaka svojej kvalite a oblasti použitia ide o jeden z najkomplexnejších tepelnoizolačných materiálov.

 

Kamenná vlna je vysoko kvalitný a vyhľadávaný izolačný materiál, ktorý sa vyznačuje vynikajúcimi vlastnosťami. Má vysokú odolnosť voči ohňu, nekŕmi hmyz a hlodavce a jeho životnosť je mimoriadne dlhá. Hoci má tento materiál vyššiu cenu ako iné izolačné materiály, stále sa oplatí investovať do neho, pretože táto investícia sa v dlhodobom horizonte vráti.

 

Ceny tepelnej izolácie

 

Je dôležité si uvedomiť, že investícia do tepelnej izolácie má mnoho výhod. Okrem zníženia nákladov na energiu a zvýšenia komfortu bývania je možné zateplením taktiež zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti. Ak sa aj vy rozhodnete ušetriť na účtoch za kúrenie a zvýšiť hodnotu svojho domova, vyžiadajte si cenovú ponuku na zateplenie fasád od Masterplastu, ktorý je jedným z popredných hráčov v domácom priemysle stavebných materiálov alebo od niektorého z našich významných partnerov.

 

Ak aj vy chcete mať dom, ktorý bude energeticky úsporný a zároveň zvýši hodnotu vašej nehnuteľnosti? Tak neváhajte a kontaktujte Masterplast. Radi vám pomôžeme s výberom a inštaláciou tepelnej izolácie, ktorá naplní vaše požiadavky a potreby na profesionálnej a vysokoodbornej úrovni.