Spoločnosť Masterplast sa stáva jediným vlastníkom nemeckého závodu

Sárszentmihály 20. Októbra 2021 Spoločnosť Masterplast úspešne ukončila akvizíciu nemeckého závodu, ktorý je teraz v 100 % vlastníctve spoločnosti Masterplast.

HISTORICKÉ REKORDY V MASTERPLAST

Masterplast uzavrel najúspešnejší štvrťrok svojej existencie a prekonal svoje predchádzajúce rekordy.