Masterplast uzavrel najúspešnejší štvrťrok svojej existencie a prekonal svoje predchádzajúce rekordy.

Tržby  vo výške 37,5 milióna eur, EBITDA vo výške 4,2 milióna eur a zisk po zdanení vo výške 2,6 milióna eur v treťom štvrťroku tohto roka prekonali aj doteraz najlepšie štvrťročné čísla. Vynikajúce výsledky v tieni koronavírusu priniesli rastúce veľkoobchodné aktivity v stavebníctve, rozšírenie výroby a vstup do zdravotníckeho priemyslu. Úspešné štartovanie spoločnosti Masterplast Nonwoven GmbH, novej nemeckej dcérskej spoločnosti ktorá vyrába špeciálne suroviny pre zdravotníctvo, malo významný a pozitívny vplyv na túto ziskovosť.

 

Koronavírus určoval spôsob nášho každodenného života, nemal však zásadný vplyv na fungovanie stavebného priemyslu. Prebiehajúce projekty sa nepozastavili a sektor renovácií bol aktívny. Vplyv investícií, ktoré sa nezačali kvôli zmenám v podnikateľskom prostredí, sa môže prejaviť neskôr.

 

Tržby skupiny vzrástli o 20 percent na rekordných 37,5 milióna eur. Rozšírila sa hlavne veľkoobchodná činnosť v oblasti stavebníctva a k ​​dosiahnutému rastu významne prispela akvizícia novej nemeckej výrobnej spoločnosti Masterplast Nonwoven GmbH. Okrem zvýšenia výnosov z predaja sa v porovnaní so základným obdobím zvýšila aj obchodná marža. Zlepšenie základných obchodných ukazovateľov a vynikajúci rozbeh novej obchodnej jednotky zohrali významnú úlohu pri zvýšení ziskovosti.

 

V Ascherslebene začala nemecká výrobná jednotka popri zvýšenom dopyte a plním využitím kapacity vyrábať zdravotnícke materiály, priemyselné rúna a membrány. Medzi strategicky dôležitými stavebnými výrobkami vzrástol výkon výroby sklotextilnej mriežky, zatiaľ čo výroba polystyrénových tepelnoizolačných výrobkov poklesla. Po zahájení ďalšej výrobnej činnosti sa počet zamestnancov do konca septembra zvýšil na 1 134.

 

 

V treťom štvrťroku 2020 EBITDA vyskočil na rekordných 4,2 milióna EUR, čo je nárast o 11,2 percenta, a zvýšenie o 59 percent. Prevádzkový zisk bol o 70 percent vyšší ako základňa a 3,5 milióna EUR je najvyššou hodnotou dosiahnutou v histórii spoločnosti. Štvrťročný zisk spoločnosti zatienil nepriaznivý kurz, zatiaľ čo úrokové náklady sa znížili v dôsledku dlhopisov vydaných v minulom roku. Zisk skupiny po zdanení tak stúpol na 2,6 milióna eur, čím sme vytvorili ďalší rekord. Vo svetle úspešného tretieho štvrťroku sa pre spoločnosť stala reálnym dosiahnutie zverejneného obratu 120 miliónov EUR, EBITDA 10,2 milióna EUR a zisku po zdanení 6,2 milióna EUR.

 

 

“Môžeme považovať za zbraň, že napriek negatívnym účinkom koronavírusu sme dokázali zvýšiť predaj a ziskovosť nášho hlavného podnikania.” Prispel k tomu náš úspešný vstup do zdravotníctva, takže sme uzavreli celkovo najlepšiu štvrťrok všetkých čias. Napriek ťažkému obdobiu sa spoločnosti Masterplast otvárajú nové investičné a rozvojové príležitosti a ich implementáciu intenzívne skúmame.  Celkovo napriek turbulentnému vonkajšiemu prostrediu považujeme vyhliadky spoločnosti Masterplast na ďalší rast za obzvlášť pozitívne. “ – uviedol Tibor Dávid, prezident spoločnosti Masterplast Nyrt.