Masternet

Masternet Classic 145


Sklotextilná armovacia mriežka s protialkalickou úpravou

Store protected against rain
CE mark
Store protected against atmospheric exposure, especially sun-radiation and other heat sources
Available in different colours
Read the technical
Store vertically
  • Použitie: Sklotextilná mriežka pre vonkajší zatepľovací systém ETICS, na vystužovanie a spevňovanie omietkových vrstiev minerálnych, plastových omietok a omietok na báze cementu.
  • Spotreba: 1,1 m2/m2
    Plošná hmotnosť: 145 g/m2
  • Rozmer ôk: 5,0 (±0,5) mm × 5,0 (±0,5) mm
    Trieda reakcie na oheň: NPD
  • 1 m x 50 m = 50m2/rolka
  • 1 m x 10 m = 10m2/rolka
  • 1m x 20 m = 20m2/rolka

Chcete predávať tento produkt?

Kontaktujte svojho regionálneho obchodného zástupcu!

Kontaktujem Vás

Technická podpora

Vždy sa na nás môžete spoľahnúť. Neváhajte nás kontaktovať!

Prosím o radu