Sliepka, znášajúca zlaté vajíčko, bude patriť už len Masterplastu, ale čo nasleduje teraz?

Portfolio.hu / Beatrix Fekete - Masterplast v stredu oznámil dôležitý krok, vďaka ktorému sa stane jediným vlastníkom svojej nemeckej dcérskej spoločnosti s najväčším ziskovým potenciálom a dostane prístup na dôležité zá...