Rôzne nosné dosky na báze expandovaného polystyrénu, tepelne izolačné dosky v rôznych hrúbkach.

Properties