Slávnostné odovzdávanie závodu zdravotníckeho priemyslu v spoločnosti Masterplast


Investíciou vo výške 9,5 miliardy HUF vznikol najväčší výrobný závod zdravotníckeho textilu v regióne.

Spoločnosť Masterplast slávnostne predstavila svoj závod na výrobu zdravotníckeho textilu. Najväčšia investícia v histórii spoločnosti v hodnote 9,5 miliardy forintov bola realizovaná s podporou ministerstva financií v rámci “Programu podpory zdravotníckeho priemyslu”. Príhovor sme mohli počuť z úst ministra financií Mihálya Vargu. Týmto vývojom vznikla najväčšia výrobná jednotka zdravotníckeho flísu v stredoeurópskom regióne s ročnou kapacitou viac ako 7 000 ton, ktorá zabezpečuje dodávku textilných surovín pre maďarský a regionálny zdravotnícky priemysel.

 

 

Výrobky vyrábané v tomto závode sú základnou surovinou slúžiacou na výrobu novo generačných lekárskych ochranných odevov, izolačných a chirurgických rúšok, ústnych masiek a iných hygienických pomôcok používaných v zdravotníctve.

 

Používanie netkaných textilných flísových materiálov v zdravotníctve sa znásobilo v dôsledku epidémie koronavírusu. V pandemickej situácii sa prehodnotila potreba vyššej hygienickej bezpečnosti, ktorú poskytovali jednorazové ochranné prostriedky a priemysel začal prechádzať na účinnejšie prostriedky. Spoločnosť Masterplast začne vo svojom novom závode vyrábať suroviny pre túto novú generáciu moderných zdravotníckych ochranných odevov a izolačných výrobkov.

 

 

Závod s rozlohou 7 700 metrov štvorcových, ktorý bol postavený v centrálnom areáli spoločnosti, je najväčšou investíciou v jej histórii a je vybavený najnovšou vysoko automatizovanou technológiou, ktorá zabezpečuje vysokú produktivitu a bez odpadovú výrobu. Závod, ktorý vytvorí 50 nových pracovných miest v čistom výrobnom prostredí špeciálne navrhnutom pre zdravotnícky priemysel, bude schopné vyrábať najmenej 7 000 ton zdravotníckeho textilu ročne. Jednovrstvové alebo viacvrstvové netkané textílie možno vyrábať v širokej škále. Na základe poznatkov a skúseností získaných v Nemecku bude spoločnosť vo svojom novom závode vykonávať aj výskumné a vývojové činnosti s cieľom vyvinúť nové inovatívne suroviny prispôsobené potrebám zdravotníckeho priemyslu.

 

 

Investícia do zdravotníctva, ktorá je jedinečnou v Karpatskej kotline, prispieva aj k posilneniu pripravenosti tým, že zabezpečí domáce zdroje pre potreby výrobcov zdravotníckych pomôcok v krajine. Spoločnosť plánuje exportovať suroviny, ktoré prevyšujú domáci dopyt na európskych trhoch. Podnikanie v oblasti zdravotníctva by mohlo spoločnosti Masterplast priniesť ročné príjmy vo výške viac ako 20 miliónov EUR už v roku 2021 a do konca desaťročia by nové podnikanie mohlo dosiahnuť úroveň stavebného segmentu.

 

 

S novo odovzdaným závodom na výrobu zdravotníckych surovín úzko súvisí prebiehajúci projekt rozvoja výroby finálnych zdravotníckych výrobkov. Spoločnosť Masterplast už vstúpila na trh so zdravotníckymi výrobkami a od jari 2021 už dodáva certifikované zdravotnícke ochranné kombinézy do maďarského zdravotníckeho sektora. Druhý veľký projekt spoločnosti v oblasti zdravotníctva bude dokončený na jeseň 2021. Vtedy už bude spoločnosť vyrábať zdravotnícke výrobky pripravené na použitie z domácich materiálov v širšom sortimente. Tým sa do segmentu zdravotnej starostlivosti zavedie integrovaná výroba, ktorá recykluje všetok výrobný odpad od surovín až po finálne výrobky.

 

 

“Akvizíciou v Nemecku sme úspešne vstúpili do odvetvia zdravotníckeho priemyslu a veľké investície, ktoré sme práve realizovali a v súčasnosti realizujeme, vytvoria predpoklady pre posilnenie nášho podnikania v oblasti zdravotnej starostlivosti. V oblasti zdravotníctva očakávame, že po období pandémie bude trh s našimi výrobkami na báze netkaných textílií naďalej silne rásť. Toto odvetvie zaznamenáva silný trend rastu, pokiaľ ide o oblast použitia, rastúci dopyt, ktorý je dynamický aj bez ohľadu na pandémiu,” dodal Róbert Nádasi, generálny riaditeľ spoločnosti Masterplast Nyrt.