Maďarská spoločnosť Masterplast sa stáva druhým najväčším výrobcom sklotextilnej mriežky v Európe.

Po ohlásení rekordnej investície do zdravotníctva  na konci minulého roka, spoločnosť Masterplast rozbieha ďalší vývoj. V Subotici posilní výrobu sklotextilnej mriežky investíciou 7,6 milióna eur. Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov a z nenávratného štátneho grantu vo výške približne 3 milióny EUR prostredníctvom Nadácie Prosperitati. Vďaka novým strojom s nemeckou technológiou sa môže výkon zvýšiť zhruba o štvrtinu, vďaka čomu sa spoločnosť stane druhým najväčším výrobcom sklotextilnej mriežky v Európe. Súčasťou investície bola aj modernizácia existujúceho strojového parku, vďaka ktorej dosiahneme vyššiu kvalitu, efektívnejšiu výrobu. Po týchto vylepšeniach budeme schopný vyrábať sklotextilné mriežky v špičkovej kvalite. Nové stroje budú zaradené do prevádzky na začiatku roka 2022.

 

Rozvoj výroby v Subotici nám splní niekoľko cieľov. Väčšiu časť z 25 percentného zvýšenia výrobnej kapacity sklotextilnej mriežky dosiahneme uvedením nových nemeckých výrobných strojov do prevádzky. Na nových strojoch dokážeme vyrobiť prémiové výrobky pre najnáročnejšie trhy. Na základe skúseností v pozícii výrobcu získaných v posledných rokoch sa modernizuje aj doterajší strojový park. Technologický vývoj a inštalácia nových strojov zvyšuje kvalitu a efektívnosť výroby a rozširuje sortiment. Širšie spektrum logistických služieb tiež umožní uspokojenie individuálnych aj náročnejších  potrieb trhu. V dôsledku investície spoločnosť dosiahne rast tržieb predovšetkým prostredníctvom predaja výrobkov prémiovej kategórie, čo zabezpečí vyššiu ziskovosť. Sprievodné stavebné práce a inštalácia nových strojov sa majú ukončiť v lete 2021, nové zariadenia štartujú prevádzku začiatkom roku 2022. Vďaka výslednej ročnej kapacite 150 miliónov metrov štvorcových sa spoločnosť stáva druhým najväčším producentom sklotextilnej mriežky v Európe a tretím najväčším na svete.

 

 

Spoločnosť bude financovať projekt vo výške 7,6 milióna eur z vlastných zdrojov aj v rámci programu rastových dlhopisov, z 39-percentného nenávratného vládneho grantu a bankového úveru prostredníctvom Nadácie Prosperitati vo výške asi 3 milióny eur.

 

 

Okrem zdravotníckeho priemyslu sa nezastavíme ani pri vývoji v stavebnom segmente, týmto krokom ďalej posilníme naše výrobné pozície v produktovej skupine ktorá prináša vyššie tržby. Vďaka výrobe špičkových výrobkov je môžeme osloviť najväčších európskych partnerov. Z dlhodobého hľadiska je hlavným cieľom nášho vývoja je vytvorenie tepelnoizolačného systému s možnosťou recyklácie. Nové investície výrazne prepíšu predchádzajúcu stratégiu, ktorej materiál bude predstavený záujemcom na online konferencii 12. januára 2021, “doplnil Tibor Dávid, prezident Masterplast.“