Veľká investícia spoločnosti Masterplast do zdravotného priemyslu


Investícia do zdravotníctva môže maďarského výrobcu posunúť na úroveň stavebného segmentu.

Masterplast zahajuje svoje najväčšie investície vo svojej histórii do rozvoja výroby, čím posúva svoju prítomnosť v zdravotníctve na novú úroveň. Výrobný závod, ktorý vznikne v centrále spoločnosti z investície 9,46 miliárd HUF, bude každý rok schopný produkovať širokú škálu materiálov potrebných na výrobu ochranných pracovných prostriedkov. Moderná, vysoko automatizovaná výrobná linka bude schopná vyrábať suroviny pre takmer všetky ochranné pracovné  a hygienické výrobky. Investície do zdravotníctva, ktorá je jedinečná v celej Karpatskej kotline, prispieva k posilneniu obranných prostriedkov v boji proti pandémii, pretože z domácich zdrojov sa budú dať pokryť potreby vstupných surovín pre výrobcov v zdravotníckom priemysle. Predpokladá sa, že závod bude odovzdaný do konca mája 2021, a výroba môže začať od júna naberať na obrátkach. Po vývoji by mohla táto divízia patriaca do kategórie vyššej ziskovosti generovať ročné tržby viac ako 20 miliónov eur, ktoré by sa do konca desaťročia mohli zvýšiť na úroveň stavebného segmentu.

 

Flísová výroba, ktorá má byť založená v centrálnom sídle spoločnosti Masterplast v Sárszentmihály, je úplne vhodná na dodávku základných surovín pre výrobcov lekárskych ochranných odevov, masiek na tvár a ďalších hygienických prostriedkov používaných v zdravotníctve. Vysokú produktivitu zaisťuje výrobná technológia s vysokou úrovňou automatizácie, ktorá je schopná vyrábať jednovrstvové alebo viacvrstvové zdravotnícke textílie pri dosahovaní špeciálnych vlastností produktu. Nový závod, ktorý sa bude rozprestierať na ploche 7 700 metrov štvorcových, môže byť odovzdaný do konca mája 2021 a od júna začne s výrobou s 50timi  zamestnancami.

 

 

Podnikateľská životaschopnosť projektu je odôvodnená niekoľkými faktormi a národno-ekonomickými aspektmi. S rozvojom sa vytvorí jedinečná regionálna investícia nielen v Maďarsku, ale aj v celej Karpatskej kotline, pretože v súčasnosti neexistuje podobná výroba zdravotníckych surovín v Maďarsku a ani v krajinách, ktoré Maďarskom susedia. V súvislosti so známou vírusovou situáciou bolo v Maďarsku a v regióne nainštalovaných niekoľko liniek na výrobu masiek a plánujú sa aj ďalšie, ktorých materiálové potreby zabezpečí nový závod.

 

Maďarský výrobca plánuje predávať suroviny, ktoré budú vyrobené nad domáci dopyt na európskych trhoch, nakoľko sa dopyt po surovine tohoto druhu výrazne zvýšil. Pri bežnej ziskovej marži v zdravotníctve, ktorá je vyššia ako v stavebníctve, by mohol zdravotnícky obchod v roku 2021 spoločnosti Masterplast priniesť ročné tržby vo výške 20 miliónov eur a do konca desaťročia dosiahnuť úroveň stavebného segmentu.

 

 

Na základe poznatkov a skúseností získaných akvizíciou v Nemecku chce spoločnosť Masterplast uskutočniť aj vážnejšie výskumné a vývojové aktivity v novom výrobnom závode s cieľom vyvíjať nové inovatívne suroviny ktoré budú prispôsobené potrebám zdravotníckeho priemyslu. Nová generácia zdravotníckych textílií môže poskytnúť dlhodobejšiu použiteľnosť, ktorá pri nižšej úrovni výrobných nákladov môže spoločnosti poskytnúť  konkurenčnú výhodu a vyššiu ziskovosť.

 

Hlavná investícia vo výške 9,46 miliárd HUF je financovaná z 20tich percentách z vlastných zdrojov a z 80 percent z nenávratnej štátnej podpory, ktorú v rámci Programu na podporu zdravotníctva hradí ministerstvo financií.

 

„Akvizícia v Nemecku nám poskytla príležitosť vstúpiť do odvetvia zdravotnej starostlivosti. Na základe nazhromaždených významných odborných skúseností, znalostí a vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi sme sa rozhodli, že našim cieľom je stať sa  kľúčovým hráčom v zdravotníctve z dlhodobého hľadiska. Najväčšia investícia v našej histórii je preto skutočným míľnikom na posilnenie zdravotníctva na úroveň stavebného segmentu už do konca desaťročia. Týmto spôsobom môžeme znížiť naše kolísanie produktivity v stavebnícte, zvýšiť našu odolnosť voči kríze a dosiahnuť vyššie ziskové marže. Nová investícia výrazne prepíše predchádzajúcu stratégiu, ktorej aktualizovaný materiál bude predstavený záujemcom na online konferencii 12. januára 2021,“ dodal Tibor Dávid, prezident Masterplastu.