Na fasády alebo ako tepelná izolácia  od podlahy až po strop ako trvalé debnenie na odstránenie tepelných mostov pre vence, mosty, balkónové dosky a stĺpy.

Properties