Podkladová vrstva pre úpravu malých nerovnosti podláh. Použitím plní funkciu kročajovej izolácie. Používa sa pod laminátové parkety alebo iné typy parketových podláh.

Properties