Filozófia spoločnosti

SEBAURČENIE

Masterplast Group je najväčšou výrobnou a distribučnou spoločnosťou v regióne strednej Európy. Má dominantné postavenie na trhu v oblasti zatepľovania fasád, výškových izolácií a suchých stavebných systémov. So svojimi dcérskymi spoločnosťami poskytuje priamu prítomnosť na trhu v 8 krajinách strednej a východnej Európy a vo väčšine európskych krajín je prítomný prostredníctvom svojich exportných partnerov.

FIREMNÁ KULTÚRA

Kľúčom k úspechu spoločnosti Masterplast je firemná kultúra, ktorá sa sústreďuje na trh a uprednostňuje individuálnu zodpovednosť a podnikateľského ducha. Masterplast je spoločnosť založená na princípe vytváraní hodnôt, a je odhodlaná udržiavať dlhodobé pracovné vzťahy a individuálny rozvoj.

NAŠE HODNOTY

Zákazník vo fokuse -Ľudské vzťahy – Tímová práca – Trvalý rozvoj