S investíciou 14,4 mil. eur spoločnosť Masterplast spúšťa ďalšiu výrobu izolačných materiálov


Prvý XPS závod s maďarským vlastníctvom začne svoju výrobu v roku 2023.

Spoločnosť Masterplast rozvíja svoj zásobovací reťazec s výrobou  ďalšieho typu izolačného materiálu, ktorý je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich. Miera používania tepelnoizolačných materiálov XPS rastie v dôsledku požiadaviek modernej architektúry a sprísňujúcich sa energetických požiadaviek.  Výrobné kapacity sú v súčasnosti sústredené v zahraničí. Tento vývoj umožní najväčšiemu maďarskému výrobcovi izolačných materiálov znížiť svoju expozíciu a zabezpečiť dodávky výrobkov z vlastných zdrojov. Tento moderný  výrobný závod šetrný k životnému prostrediu, bude postavený za 14,4 mil. eur vo výrobnej základni v Subotici, a bude uvedený do prevádzky začiatkom roka 2023 s ročnou výrobnou kapacitou približne 200 tisíc m3. Investícia bude financovaná z 50-percentného nenávratného štátneho príspevku ministerstva zahraničných vecí v rámci programu HEPA.

 

Používanie vysoko odolného izolačného materiálu XPS s nízkou nasiakavosťou sa v modernej stavebnej kultúre rýchlo rozširuje a získava čoraz dôležitejšie postavenie. Vďaka svojim priaznivým fyzikálnym vlastnostiam je ideálnym izolačným materiálom na použitie na povrchoch vystavených vlhkosti alebo v prostredí s vysokou záťažou, ako je izolácia soklov a suterénov, tepelná izolácia nosných podkladov, plochých a zelených striech. Polystyrén XPS je dôležitou zložkou tepelnoizolačných systémov, rýchlo sa na trhu rozširuje kvôli prísnym energetickým požiadavkám budov, a nemá alternatívu pre náhradu. Pre spoločnosť Masterplast, ktorá už distribuuje značný objem sortimentu izolačných výrobkov, je preto strategicky dôležité zabezpečiť si  vlastnú výrobnú základňu potrebnú na vykrytie potenciálu rastu a znížiť svoju expozíciu voči zahraničným vlastníkom tým, že vlastnou výrobou prevezme kontrolu nad dodávateľským reťazcom.

 

Novou investíciou spoločnosti Masterplast ďalej rozširuje výrobný komplex v Subotici. Nová výrobná hala s rozlohou 3 600 m2 bude mať výrobnú kapacitu 200 000 m3 ročne a bude vybavená s najmodernejšími strojmi. Závod bol projektovaný s dôrazom na životné prostredie a zlúči modernú technológiu s uzavretým systémom recyklácie, aby sa zabezpečil minimálny vplyv na životné prostredie, s minimálnou tvorbou odpadu. Pre uspokojenie dopytu zákazníkov je dôležité vytvoriť skladovaciu kapacitu vo vyhovujúcej veľkosti. Na tento účel sa v rámci projektu vybuduje sklad s rozlohou 2 000 metrov štvorcových v interiéri a približne 6 000 metrov štvorcových externých skladovacích priestorov. Kancelárska budova bude mať rozlohu 400 metrov štvorcových, bude slúžiť pre zamestnancov a pre laboratórium kontroly kvality. Tento vývoj umožní spoločnosti Masterplast vyrábať dva dôležité typy izolačných materiálov pre jej tepelnoizolačný systém v jednom výrobnom závode, čím si maďarský výrobca posilní svoju pozíciu.

 

Investícia je v hodnote 14,4 mil. eur. Spoločnosť ju bude financovať z časti z vlastných zdrojov a z  časti 50-percentnej nenávratnej štátnej dotácie v rámci programu HEPA ministerstva zahraničných vecí.

 

“Spustenie prvej domácej výroby XPS je pre nás dôležitým strategickým míľnikom a dokonale zapadá do našej vízie budúcnosti. Pri projektovaní závodu a výbere technológie zohralo dôležitú úlohu environmentálne povedomie. Prostredníctvom programu Hungarocell Green, ktorý je založený na obehovom hospodárstve, dbáme aj na životný cyklus vyrábaných produktov. Týmto spôsobom už teraz môžeme zabezpečiť recykláciu zvyškov, ktoré vznikajú počas používania, a ponúknuť spotrebiteľom jedinečnú alternatívu, ktorá je šetrná k životnému prostrediu,”dodal Dávid Tibor, prezident spoločnosti Masterplast.