Akciová spoločnosť MASTERPLAST (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1 / A., Maďarsko) informuje vážených investorov, že 3. júna 2019 získala 24%-ný podiel v spoločnosti T-CELL Plastic Limited Liability Company. Hlavnou činnosťou spoločnosti T-CELL Plasztik Kft je výroba polystyrénu a má ročnú výrobnú kapacitu 300 000 m³ EPS v dvoch závodoch, v Hajdúszoboszló a v Zalaegerszeg. Získanie […]

Akciová spoločnosť MASTERPLAST (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1 / A., Maďarsko) informuje vážených investorov, že 3. júna 2019 získala 24%-ný podiel v spoločnosti T-CELL Plastic Limited Liability Company.

Hlavnou činnosťou spoločnosti T-CELL Plasztik Kft je výroba polystyrénu a má ročnú výrobnú kapacitu 300 000 m³ EPS v dvoch závodoch, v Hajdúszoboszló a v Zalaegerszeg. Získanie podielu posilňuje pozíciu Masterplastu ako profesionálneho investora na trhu s izolačným materiálom ktorý môže podporiť výrobcu polystyrénu T-CELL pomocou silného zázemia, dodávkou surovín, distribúciou a logistikou. Spoluprácou dvoch maďarských spoločností sa ďalej posilňuje existujúce výrobné zázemie Masterplast. Nastal rast kapacít a vďaka priaznivým možnostiam logistiky môže spolupráca pomôcť lepšie využiť príležitosti, ktoré ponúka stavebný biznis aj na Slovensku. Tieto kapacity môže využiť aj naša spoločnosť Masterplast s.r.o. na rozšírenie obchodných činností a flexibility v oblasti dodávky EPS.